2006-08-27
Promocija kandidata SDA Unsko-Sanskog Kantona
GENERAL ATIF DUDAKOVI?: SVOJIM PRISUSTVOM POTVR?UJEM PODRŠKU KANDIDATIMA STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJI I PREDSJEDNIKU SDA SULEJMANU TIHI?U

Sino? je sali Hotela «Park» u Biha?u održana sve?ana promocija kandidata Stranke demokratske akcije Unsko-Sanskog Kantona za predstoje?e Op?e izbore 2006. godine. Velikom broju prisusutnih ?lanova i simpatizera Stranke obratili su se, pored doma?ina, predsjednika KO SDA USK gosp. Edhema Veladži?a, general Armije RBiH i proslavljeni komandant 5. Korpusa Atif Dudakovi? i predsjednik Stranke demokratske akcije Bosne i Hercegovine i kandidat SDA za ?lana Predsjedništva BiH Sulejman Tihi?. Promocija kandidata SDA Unsko-Sanskog Kantona...Tokom obra?anja prisutnim, general Dudakovi? je istakao da osuditi generala Atifa Dudakovi?a i Peti korpus jeste osuditi našu Armiju Republike Bosne i Hercegovine, te naglasio da su ga posljednji doga?aji, veoma složena politi?ka situacija i rezultati izbora za naredne ?etiri godine oprijedjelili da ve?eras bude na promociji kandidata SDA i sa njima. Na taj na?in svojim prisustvom govorim gdje sam ja – rekao je general Dudakovi?, te uputio podršku Stranci demokratske akcije, kandidatima SDA USK i posebno predsjedniku Tihi?u na predstoje?im izborima 01. oktobra. Promocija kandidata SDA Unsko-Sanskog Kantona...Sulejman Tihi? predsjednik SDA i kandidat Stranke za bošnja?kog ?lana Predsjedništva Bosne i Hercegovine u svom obra?anju je istakao da SDA i on li?no nikada nisu imali dileme koje je general Atif Dudakovi?, Peti Korpus Armije RBiH i njegovi borci, koji su se borili za našu državu Bosnu i Hercegovinu kako bi zaštitili svoj narod od uništenja. Peti korpus jedan je od najja?ih i naj?estitijih korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine – naglasio je predsjednik Tihi?.