2006-09-01
Obra?anje predsjedavaju?eg Predsjedništva BiH Sulejmana Tihi?a na otvoranju Islamskog centra u Srebrenici
Moramo svi više ?initi i pomagati održivi povratak prognanika. To je važno kako za povratnike, tako i za našu domovinu. Ponovna uspostava multietni?ke strukture društva jeste garancija stabilnosti i opstanka države Bosne i Hercegovine. Za nas je povratak strateški interes i pitanje koje ostaje otvoreno sve dok i jedan prognanik želi da se vrati i sve dok postoji potreba za pomo? održivom povratku.

Poštovana bra?o, cijenjene sestre, uvaženi reisu\'l-\'ulema, Selam alejkum! Drago mi je da danas prisustvujem sve?anosti otvaranja Islamskog i obrazovnog centra u Srebrenici. Ovaj Centar, otvaranje Odjela Pravnog fakulteta Sarajevskog univerziteta, novih tvornica potvr?uju da se u Srebrenicu vra?a život i mladost. ?estitam Medžlisu IZ Srebrenica na uspješnom završetku projekta koji je zapo?et još prije agresije. ?estitam i muftiji tuzlanskom Husein-ef. Kavazovi?u. Nezamjenjiva je njegova uloga u ovom projektu jer je, kao i svi drugi na podru?ju Muftijstva tuzlanskog, realiziran uz njegov neposredni angažman i podršku. Zahvaljujem iranskoj humanitarnoj organizaciji BIRS koja je donirala 100 hiljada KM, kao i svima drugima koji su pomogli da se ovaj centar otvori. Ovo je mjesto gdje ?e se okupljati muslimani Srebrenice, sticati nova znanja i zadovoljavati svoje vjerske i kulturne potrebe. Poštovana bra?o, cijenjene sestre, Bošnjaci su autohtoni evropski muslimanski narod. Mi smo našu vjeru, kulturu i tradiciju stolje?ima gajili i uskla?ivali sa prostorom u kojem živimo. Zahvaljuju?i toj sposobnosti i svakako našim braniocima, mi smo, hvala Bogu, opstali. Nažalost, kroz povijest je bilo pokušaja ne samo negiranja i svojatanja, ve? i uništenja Bošnjaka i naše kulture. Hvala Dragom Allahu, mi smo uspjeli odbraniti našu zemlju od agresije i narod od uništenja! Allah nam je dao snage da sa?uvamo našu vjeru i tradiciju, a pored svih stradanja i razaranja, mi se danas vra?amo na naša ognjišta i u krajeve odakle smo protjerani. Obnavljamo naše ku?e i imanja, ali i naše džamije i druge vjerske objekte. Moramo svi više ?initi i pomagati održivi povratak prognanika. To je važno kako za povratnike, tako i za našu domovinu. Ponovna uspostava multietni?ke strukture društva jeste garancija stabilnosti i opstanka države Bosne i Hercegovine. Za nas je povratak strateški interes i pitanje koje ostaje otvoreno sve dok i jedan prognanik želi da se vrati i sve dok postoji potreba za pomo? održivom povratku. Isto tako ?emo istrajati u traženju nestalih – sve dok svaka osoba ne bude prona?ena i dostojno pokopana, a krivci za te zlo?ine kažnjeni! Nikada ne?emo prestati tražiti nestale, istinu i pravdu! Samo na temeljima istine i pravde možemo graditi povjerenje i bolju budu?nost. Zbog toga se i zalažem da se otvore sve arhive o stradanjima i ratnim zlo?inima, da svi spiskovi, uklju?uju?i i Spisak Vlade RS o osobama koje su, na bilo koji na?in, sudjelovale u genocidu nad stanovništvom zašti?ene zone UN Srebrenice i Žepe. Unato? svim patnjama, stradanjima i razaranjima, uvjeren sam da je naša jedina budu?nost izgradnja i ja?anje Bosne i Hercegovine – države ravnopravnih naroda i gra?ana na svakom njenom dijelu. Tako?er sam uvjeren da je naš evropski put – ?lanstvo u EU i NATO – put sigurnosti i prosperiteta našeg naroda. Smatram da u zajednici ravnopravnih evropskih naroda ima mjesta i za nas – Bošnjake, sa našom vjerom - islamom, tradicijom i kulturom. Na kraju, još jedanput izražavam želju (a Allahu džellešanuhu upu?ujem dovu!) da se muhadžiri iz Srebrenice što prije vrate u svoj grad. Neka ovaj objekat koriste u njegovom punom kapacitetu, u miru! I neka se zlo?in po?injen u ovom kraju više nikada i nikome ne ponovi!