2006-09-09
Intervju - Bakir Izetbegovi?: Tihi? ?e pobijediti Silajdži?a
Tihi? ?e ponovo pobijediti Silajdži?a u trci za bošnja?kog ?lana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, ubije?en je Bakir Izetbegovi?, potpredsjednik SDA i sin prvog predsjednika ove stranke i Predsjedništva RBiH Alije Izetbegovi?a.

Tihi? ?e ponovo pobijediti Silajdži?a u trci za bošnja?kog ?lana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, ubije?en je Bakir Izetbegovi?, potpredsjednik SDA i sin prvog predsjednika ove stranke i Predsjedništva RBiH Alije Izetbegovi?a. U intervjuu \"Nezavisnim\", Izetbegovi? je otvoreno progovorio o odnosima SDA i reisu-l-uleme Mustafe efendije Ceri?a, poljuljanim zbog navodne podrške IZ-a Silajdži?u. Po njemu, sukoba baš i nema, mada i on kriti?ki gleda na pismo Irfana Ajanovi?a, visokog funkcionera SDA, upu?eno Ceri?u, koje je izazvalo buru u javnosti. \"Ne postoji sukob SDA i vrhovnog vjerskog vo?e muslimana u Bosni i Hercegovini. Reisu-l-ulema svojim istupima samo pokazuje brigu za svoje vjernike\", isti?e Izetbegovi?. NN: Jesu li se vjerske vo?e umiješale u predizbornu kampanju? IZETBEGOVI?: Ni manje ni više nego u ranijim kampanjama. A i kako da ostanu indiferentni i neopredijeljeni kada se bosanska drama još nije završila, i budu?nost njih i njihove djece još nije sigurna i izvjesna. Kako može kardinalu ili reisu-l-ulemi biti svejedno kakva ?e se konstelacija stvoriti na ovim izborima i kojim putem ?e krenuti politi?ki život u Bosni i Hercegovini, kada su obojica doživjela katastrofalne posljedice balkanski vo?ene politike? Bili su svjedoci protjerivanja naroda, ubijanja hodža i sve?enika i masovnog rušenja bogomolja. Politika se na najgori mogu?i na?in bavila vjerom i prisilila ljude vjere da se bave politikom. NN: Kako komentirate pismo Irfana Ajanovi?a, predsjednika Glavnog odbora SDA, reisu-l-ulemi Mustafi efendiji Ceri?u? IZETBEGOVI?: Irfan Ajanovi? je bio iskreni prijatelj i poštovalac reisa dr Mustafe Ceri?a. Me?utim pojedini istupi reisu-l-uleme su pretjerano razo?arali i uvrijedili Irfana Ajanovi?a. Mislim da je i olako povjerovao u neke ružne i neistinite pri?e, kakve u našim ?aršijama uvijek kolaju. To je rezultiralo jednim neodmjerenim, veoma uvredljivim i veoma štetnim pismom. Mada se radi o privatnom pismu Irfana Ajanovi?a Mustafi Ceri?u, dakle bez obzira na to što to nije pismo funkcionera SDA, odnosno parlamentarca Ajanovi?a reisu-l-ulemi, ono je izazvalo veliku štetu u odnosima SDA i Islamske zajednice BiH. Nadam se da ta šteta nije nepopravljiva. NN: Favorizira li reis Ceri? nekog od politi?kih kandidata? IZETBEGOVI?: Reisu-l-ulema vam može dati sasvim precizan odgovor na to pitanje, ja mogu samo naga?ati. Ali, od naga?anja je mala korist. NN: Postoji li sukob izme?u SDA i reisu-l-uleme? IZETBEGOVI?: Ne postoji. Reis Ceri? je bio jedan od osniva?a SDA i li?ni prijatelj predsjednika Izetbegovi?a. Sa Sulejmanom Tihi?em nema takvu relaciju, ali nema ni govora o sukobu s njim, a naro?ito sa SDA. Rukovodstvo i ogroman broj ?lanova SDA gaji izrazitu simpatiju za reisu-l-ulemu, a isto tako ogromna ve?ina vjerskih službenika Islamske zajednice prepoznaje SDA kao stranku i politi?ku snagu koja štiti njihove interese. NN: Kako komentirate izostanak rezultata, odnosno hapšenja osoba odgovornih za podmetanje eksplozivne naprave na grob Vašeg rahmetli oca, Alije Izetbegovi?a? IZETBEGOVI?: Ne o?ekujem da ?e se ova istraga okon?ati brzo, ali vjerujem da ?e se okon?ati uspješno. Postoje jasni tragovi po?inilaca i postoji spremnost svih aktera u istrazi da se ti po?inioci prona?u. Bilo bi veoma važno za sve gra?ane BiH, ne samo za Bošnjake, da istražni organi države, Federacije i RS dobro sara?uju u ovom slu?aju i da zajedni?ki postignu uspjeh. NN: Imate li saznanja ko je mogao postaviti ovu napravu i kojim motivom? IZETBEGOVI?: Mislim da je tužilac Miroslav Markovi? jasno dao do znanja na koje snage sumnja, kada je izjavio da je napad na mezar predsjednika Izetbegovi?a došao od strane od koje su i tokom rata dolazili napadi na Izetbegovi?a. NN: Je li aktiviranje ove naprave zloupotrijebljeno u politi?ke svrhe? IZETBEGOVI?: Ne znam na kakve zloupotrebe mislite? Ja i rukovodstvo SDA smo ?inili sve da smirimo strasti, da sprije?imo revanš i da energiju u narodu usmjerimo na gradnju državnog sistema koji ?e suziti prostor svakoj vrsti terorizma. NN: Odmah nakon napada uslijedili su napadi na Tihi?a zbog povla?enja straže sa mezara Alije Izetbegovi?a? IZETBEGOVI?: Tihi? je prihvatio da, u svrhu utapanja Vojske RS u Oružane snage BiH, stražu ubudu?e ne drži vojska, ve? da se ta obaveza prenese Fondu za zaštitu šehidskih mezarja. Fondu su odobrena zna?ajna sredstva za ovu svrhu i omogu?en prijem potrebnog broja stražara, tako da je Fond mogao kvalitetno obaviti ovaj zadatak. NN: Je li aktuelna predizborna kampanja najoštrija i najprljavija od svih predizbornih kampanja u postratnom periodu? IZETBEGOVI?: Tek je po?ela, ali ako se po jutru dan poznaje, moglo bi biti puno ružnog po ?emu ?emo pamtiti ovu kampanju. NN: Vjerujete li u predvi?anja izbornog kraha SDA zbog frakcijskih sukoba unutar stranke, posebno unutar Predsjedništva SDA? IZETBEGOVI?: Ne postoje frakcijski sukobi u SDA, ve? ima personalnih nezadovoljstava koja su bezopasna za stranku. A rije? \"krah\" zaista zvu?i smiješno kada je izgovorite uz ime prve i najja?e politi?ke snage u BiH. Pogledajte liste sa kandidatima SDA - ne postoji politi?ka stranka koja može ponuditi približno sli?ne timove prepoznatljivih i afirmisanih bh. patriota. NN: Vjerujete li da Tihi? može osigurati još jedan mandat u Predsjedništvu BiH? IZETBEGOVI?: Vjerujem da ?e ponovo pobijediti. Sulejman Tihi? je ozbiljan, uporan i poslu predan ?ovjek. Takvi zaslužuju da pobijede. NN: Je li Vaš otac Tihi?a izabrao za svog nasljednika u stranci i Predsjedništvu BiH? IZETBEGOVI?: Moj otac je cijenio Tihi?a, ali ga nije izabrao, niti ga je mogao izabrati, odnosno odrediti za svog nasljednika. Tihi? je pobijedio u utrci za predsjednika SDA veoma kvalitetnog rivala, dr Abdulaha Nakaša. Mislim da je na tajnom glasanju osvojio skoro tri ?etvrtine glasova delegata 3. kongresa SDA, održanog u oktobru 2001. godine. NN: S kojim strankama SDA ne?e ulaziti u postizbornu koaliciju? IZETBEGOVI?: S onim strankama koje ne žele dobro državi, koje dovode u pitanje njenu cjelovitost, kao i onim koje nisu opredijeljene za reforme i evropski put BiH. Te stranke ne?e biti partneri SDA. NN: Je li izgledna postizborna koalicija SDA i SDP-a? IZETBEGOVI?: Kadrovi SDP-a su tokom rata sara?ivali sa SDA, bili su ?lanovi Predsjedništva i Vlade BiH. SDP-ova vizija ure?enja BiH i budu?nosti zemlje je veoma sli?na našoj. Me?utim, problem je u na?inu na koji je u vrijeme vladavine Alijanse za promjene SDP tretirao SDA, kadrove SDA i branioce BiH. Nisu pokazali dovoljno poštovanja prema braniocima, SDA su nazivali nacionalisti?kom strankom i pokušavali je strpati u isti koš sa SDS-om i HDZ-om, a protiv mnogih ?lanova SDA su u to vrijeme pokrenuti montirani sudski procesi. Vidje?emo šta o ovakvoj koaliciji misli ?lanstvo SDA, koliko ona može koristiti, odnosno štetiti stranci i državi. Nezavisne novine, 09. 09. 2006.