2006-09-20
SDA je u sarajevskoj Zetri u prisustvu kandidata za sve nivoe vlasti te pred oko deset hiljada gra?ana pristiglih iz cijele BiH održala centralni predizb skup
Kandidat za Parlament BiH Bakir Izetbegovi? je za FENU izjavio da je siguran kako je SDA ostala na putu prvog predsjednika BiH Alije Izetbegovi?a. „Kada pogledate sve ove ljude koji su doputovali sa svih strana kako bi podržali našu stranku, onda vidite da smo uspjeli ostati na njegovom putu. Naravno, vrijeme diktira i odre?ene promjene, ali mi smo, na jedan pametan na?in, ostali dosljedni sebi i BiH“, izjavio je Izetbegovi?. On je istaknuo da ?e se, ukoliko SDA pobijedi na izborima, odmah na po?etku mandata uporedo raditi na nekoliko stvari. Jedna od njih su, kako je rekao, i ustavne promjene.

Skup je po?eo intoniranjem državne himne i himne stranke, nakon ?ega su kandidati SDA za Izbore 2006. održali kratke govore u kojima su potvrdili svoju opredijeljenost za nezavisnu, demokratsku i cjelovitu BiH. Kandidat za Parlament BiH Bakir Izetbegovi? je za FENU izjavio da je siguran kako je SDA ostala na putu prvog predsjednika BiH Alije Izetbegovi?a. „Kada pogledate sve ove ljude koji su doputovali sa svih strana kako bi podržali našu stranku, onda vidite da smo uspjeli ostati na njegovom putu. Naravno, vrijeme diktira i odre?ene promjene, ali mi smo, na jedan pametan na?in, ostali dosljedni sebi i BiH“, izjavio je Izetbegovi?. On je istaknuo da ?e se, ukoliko SDA pobijedi na izborima, odmah na po?etku mandata uporedo raditi na nekoliko stvari. Jedna od njih su, kako je rekao, i ustavne promjene. „Reforme u državi su ono što je neophodno uraditi. Promjene Ustava na na?in da nas on približi Evropi. Druga stvar je ekonomska stabilizacija za koju ja, ovaj put, obe?avam da ?emo napraviti napredak u naredne ?etiri godine koji je jednak onom koji je ura?en u prethodnih deset. I to ne govorim napamet. Samo u Sarajevu mi imamo dvije milijarde maraka u projektima za sljede?ih par godina. I kona?no, trebalo bi se snažno fokusirati na održivi povratak izbjeglih i raseljenih osoba“, rekao je za Agenciju FENA Izetbegovi?. Predsjednik SDA i predsjedavaju?i Predsjedništva BiH Sulejman Tihi? je kandidaturu Bakira Izetbegovi?a i njegovo aktiviranje u politi?kom životu ocijenio kao veoma važnu kako za SDA tako i za državu BiH te pozvao glasa?e da svoj glas povjere upravo Stranci demokratske akcije. „Pozivam sve gra?ane BiH da glasaju za SDA jer tim glasom oni sebi garantiraju pravdu i sigurnost. Sve ostalo je nesigurnost i neizvjesnost“, poru?io je Tihi?. U kulturno-zabavnom dijelu predizbornog skupa SDA nastupili su, izme?u ostalih, i hor „Allegro“, Eldin Huseinbegovi?, Sejo Huseinbegovi?, Burhan Šaban, Lejla Jusi? te Hari Mata Hari. FENA