2006-10-03
Dr. Halid Genjac, šef Izbornog štaba SDA: Ostajemo najja?a stranka u FBiH
Genjac: Logi?no bi bilo da sa SBiH pokušamo formirati vlast O?ekuju devet poslanika u Državnom parlamentu * Prednost imaju u ZDK, BPK, SBK i HNK, u TK vode tijesnu utrku sa SDP-om

SDA je na proteklim izborima definitivno potvrdila poziciju najja?e stranke u Federaciji BiH, tvrdi za \"Dnevni avaz\" šef Izbornog štaba te stranke Halid Genjac. Pojašnjava da je SDA u USK ubjedljivo najja?a stranka za sve izborne nivoe, da prednost ima u ZDK, BPK, SBK i HNK, u TK vodi tijesnu utrku sa SDP-om, dok je u Posavskom i Livanjskom kantonu ponovila raniji rezultat. Kompenzacijski mandati O?ekuje da ?e SDA zadržati lidersku poziciju na nivou BiH, gdje ?e voditi tijesnu utrku sa SNSD-om. Genjac procjenjuje da SDA s ovim rezultatima može dobiti devet mjesta u Državnom parlamentu, što je jedan poslanik manje u odnosu na ranije izbore. S obzirom na to da se u Parlamentu FBiH dodjeljuje zna?ajan broj kompenzacijskih mandata, još nisu napravili prora?une, ali Genjac procjenjuje da ?e i tu imati nešto manji broj poslanika. Smatra da osim SNSD-a u RS, nijedna stranka u kantonu, Federaciji, a pogotovo na državnom nivou, ne može sama formirati vlast. - Obi?no najja?a stranka odre?uje modalitete i pravce razgovora o koalicijama. Specifi?no je što druga stranka po broju glasova ima ?lana Predsjedništva BiH i vjerujem da ?e te dvije ?injenice u velikoj mjeri utjecati na razgovore o koalicijama. Mislim da su SDA i SBiH, imaju?i u vidu ukazano povjerenje gra?ana, pozvane da pokušaju formirati vlast. To bi bio logi?an slijed. To govorim na osnovu iskustva, a ne u ime organa stranke, ?ija odluka tek treba uslijediti - naglašava Genjac. Otvoreno o svemu Smatra da bi nakon toga u stranci trebalo razgovarati o izbornim rezultatima, unutrašnjim odnosima te daljim koracima. - Mislim da bi bilo korisno za stranku da se nakon analize ovih rezultata otvoreno razgovara o svemu. Najgore što se može desiti u jednoj demokratskoj stranci jeste da se sprije?i mogu?nost razgovora, zapažanja i iznošenja kritika, odnosno da kao posljedicu toga imamo da ljudi šute. To je najgore što se može desiti - zaklju?uje Genjac. Zagarantirana ?etiri mjesta u NSRS U SDA tek prikupljaju podatke iz RS, jer moraju ?ekati glasove poštom i u odsustvu. - Zbog toga nije mogu?e praviti bilo kakvu projekciju o rezultatima. Za Bošnjake i Hrvate zagarantirana su po ?etiri mjesta u Narodnoj skupštini RS i vjerujem da ?e SDA uspjeti ostvariti taj rezultat - smatra Genjac. Izuzetak Kanton Sarajevo - Izuzetak je Kanton Sarajevo gdje je, nakon prebrojavanja tre?ine listi?a, u prednosti Stranka za BiH, druga je SDA, a slijedi SDP. Mogu?e su promjene redoslijeda, ali izborni cilj u Kantonu Sarajevo vjerovatno ne?e biti ostvaren - prognozira Genjac.