2006-10-03
Predsjednik SDA Sulejman Tihi? za Dnevni avaz;
Niti sam najavljivao, niti ?u ponuditi ostavku Ni s kim nisam razgovarao o koalicijama, ni sa SDP-om, niti s bilo kojom drugom strankom, tvrdi Tihi? Premijera treba ponuditi stranka s najviše mandata

Predsjednik SDA Sulejman Tihi? ju?er je u izjavi za \"Dnevni avaz\" demantirao navode da je u ponedjeljak imao sastanak sa predsjednikom SDP-a Zlatkom Lagumdžijom. - To nije istina. Ni s kim nisam razgovarao o koalicijama. Ni sa SDP-om, niti s bilo kojom drugom strankom. Te glasine dolaze iz istih onih kuhinja koje su ranije plasirale dezinformacije da sam unaprijed dogovorio koaliciju s nekim strankama - tvrdi Tihi?. Ne može bez SNSD-a Tihi? tako?er negira da je, nakon saop?avanja preliminarnih rezultata u nedjelju, najavljivao podnošenje ostavke na ?elu stranke zbog gubitka utrke za novi mandat u Predsjedništvu BiH. - Niti sam najavljivao, niti ?u podnijeti ostavku. Ni moj protukandidat, nakon gubitka izbora 2002. godine, nije podnio ostavku. Izborni rezultati jesu rezultat djelovanja predsjednika stranke, ali i svih drugih strana?kih kandidata. Ja sam uradio maksimum u predizbornoj kampanji, obišao sam više od osamdeset predizbornih skupova, op?ina... - isti?e Tihi?. Što se ti?e partnerskih odnosa, kaže da je SDA otvorena za razgovore sa svim strankama. - Niko nije pretpla?en za to partnerstvo. To ?e biti partije s kojima se uspijemo dogovoriti o programu i ciljevima koje u narednom periodu treba posti?i u BiH, te dogovoriti pravednu raspodjelu vlasti - govori Tihi?. Što se ti?e državnog nivoa, naglašava da je sasvim jasno da niko ne može formirati vlast bez SNSD-a, s obzirom na njihove izborne rezultate za Zastupni?ki dom Parlamenta BiH. Sa?ekati rezultate - Na federalnom nivou, još ?emo vidjeti s kim ?emo se dogovoriti o nekim važnim pitanjima za budu?nost BiH. Za mene je veoma važno usvajanje prve faze ustavnih promjena u BiH, jer, ako to ne uradimo, do?i ?e do kašnjenja u provo?enju reformi i rješavanju bitnih pitanja za ulazak BiH u euroatlantske integracije. Zna?i, ja ?u preferirati one stranke koje budu spremne to usvojiti - poru?uje Tihi?. Govore?i o najavi SNSD-a da ne?e pregovarati ni s jednom partijom koja ne prihvati da predsjedavaju?i Vije?a ministara bude iz te stranke, Tihi? kaže da ipak treba sa?ekati kona?ne rezultate izbora, pa tek onda razmotriti to pitanje. - Naš stav je bio da to mjesto treba pripasti onoj stranci koja ostvari najbolji rezultat na izborima. Prema nekim naznakama, mi bismo mogli imati devet poslanika u Zastupni?kom domu, kao i SNSD, pa ?ak i ostvariti prednost ako budemo imali i jednog poslanika u RS - zaklju?uje Tihi?. Sankcije za podršku drugim kandidatima Predsjednik SDA najavljuje da ?e biti sankcionisani svi ?lanovi SDA koji su u predizbornoj kampanji podržavali kandidate iz drugih stranaka. U javnosti je poznato da je takve istupe imao Izet Hadži?, ali i još neki ?lanovi SDA. - Ti ljudi su prekršili Statut stranke. Zbog toga ?e morati biti sankcionisani jer se takvo ponašanje nigdje ne tolerira - kaže Tihi?. SBiH nije isklju?ena iz pregovora o koalicijama Na pitanje da li stav, prema kojem su ustavne promjene uvjet za koalicije, u startu zna?i eliminaciju Stranke za BiH, koja se usprotivila usvajanju ranije predloženih amandmana na Ustav BiH, Tihi? odgovara: - Ne zna?i. To je bila njihova retorika na ?emu su i ostvarili dobre rezultate na izborima. Ali, to ne garantira da se sada nakon izbora situacija ne?e promijeniti.