2006-10-11
Na zasjedanju Kolegija SDA i predsjednika KO i RO SDA: Jednoglasna podrška predsjedniku i rukovodstvu Stranke
U Sarajevu je održan konsultativni sastanak Kolegija Stranke demokratske akcije sa predsjednicima kantonalnih i regionalnih organizacija SDA na kojem su analizirani preliminarni rezultati op?ih izbora. Data jednoglasna podrška predsjedniku i rukovodstvu SDA; Potvr?eno da je SDA zadržala poziciju najja?e politi?ke stranke u BiH, Federaciji BiH, te ve?ini kantona sa bošnja?kom ve?inom. SDA je tako?er i dalje najja?a nesrpska politi?ka stranka u entitetu RS, kao i najja?a bosanska stranka u kantonima sa hrvatskom ve?inom;

U Sarajevu je održan konsultativni sastanak Kolegija Stranke demokratske akcije sa predsjednicima kantonalnih i regionalnih organizacija SDA na kojem su analizirani preliminarni rezultati op?ih izbora. Ovom prilikom usvojeni su slijede?i stavovi: 1. Data jednoglasna podrška predsjedniku i rukovodstvu SDA; 2. Potvr?eno da je SDA zadržala poziciju najja?e politi?ke stranke u BiH, Federaciji BiH, te ve?ini kantona sa bošnja?kom ve?inom. SDA je tako?er i dalje najja?a nesrpska politi?ka stranka u entitetu RS, kao i najja?a bosanska stranka u kantonima sa hrvatskom ve?inom; 3. Na temelju ostvarenih izbornih rezultata po?eti konsultacije sa SBiH o postizbornoj koaliciji; 4. U interesu države Bosne i Hercegovine i unutarnjeg jedinstva probosanskih i proreformskih snaga, SDA tako?er ostaje otvorena za sve razgovore o formiranju reprezentativne, odnosno vlade bh. jedinstva; 5. Formiran je pregovara?ki tim SDA koji vodi predsjednik Stranke; 6. Nakon potvrde i objave kona?nih rezultata SDA ?e sa?initi podrobnu analizu izbornog procesa i rezultata.