2006-10-20
Obilježena godišnjica smrti Alije Izetbegovi?a
Izetbegovi? je Bosni vratio ponos Vrijeme sve više potvr?uje ispravnost njegovog puta i vizije, kazao je Tihi?

Povodom tre?e godišnjice smrti Alije Izetbegovi?a, u Predsjedništvu BiH održan je skup kojem su pored porodice prvog predsjednika naše države prisustvovali i njegovi saradnici iz rata, ?lanovi bora?kih udruženja, predstavnice Pokreta „Majke enkleva Žepa i Srebrenica\", te vjerski, strana?ki i državni fu-nkcioneri. Sulejman Tihi?, predsjedvaju?i Predsjedništva, u svom obra?anju kazao je da, „kako vrijeme prolazi, sve se više potvr?uje ispravnost puta Alije Izetbegovi?a i njegove vizije BiH kao multietni?ke, demokratske, evropske države ravnopravnih naroda i gra?ana\". O li?nosti rahmetli predsjednika Izetbegovi?a i zajedni?koj borbi za BiH govorio je Ejup Gani?, kao ?lan Predsjedništva RBiH i njegov prvi saradnik, kazavši da govori o „velikom ?ovjeku i velikom borcu\". - Izetbegovi? je iza sebe ostavio puno. Ostavio je BiH suverenu i nezavisnu, iako ranjenu iznutra. Izetbegovi? je uspio vratiti ponos Bosni. Uspio je, ako ne daj Bože neko ponovo krene na ovu državu, da u BiH postoji snaga koja ?e se tome suprotstaviti. Ostavio je BiH u kojoj imamjesta za Hrvate, Srbe, Bošnjake i ostale narode - kazao je Gani?. Beretka s ljiljanima me?u eksponatima U Predsjedništvu BiH prikazan je film o radovima na kapi kulama Širokac i Plo?a u kojima ?e biti smještena spomen-soba posve?ena prvom predsjedniku Predsjedništva RBiH. Muzejska postavka bit ?e otvorena za Dan nezavisnosti, a uz brojne eksponate, slike, dokumente i li?ne stvari, jedan od centralnih eksponata bit ?e beretka s ljiljanima koju je Izetbegovi? nosio. Ef. Ceri?: Ovaj narod i ova zemlja vole slobodu Na Šehidskom mezarju Kova?i ju?er je u?enjem Ja\'sina i polaganjem cvije?a obilježena tre?a godišnjica smrti prvog predsjednika Predsjedništva Republike BiH Alije Izetbegovi?a. Vjerskom obredu koji je predvodio reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Mustafa ef. Ceri? prisustvovali su ?lanovi porodice, prijatelji te brojni gra?ani koji su došli odati po?ast prvom predsjedniku RBiH. Mnogo je ljudi dolazilo i prolazilo Bosnom. Ali ja ne vidim nekog drugog ko bi mogao biti sli?niji našem predsjedniku Aliji Izetbegovi?u. On više nije s nama. I ja kao da slušam da mu je re?eno, ali ne samo njemu, nego svim ovim šehidima, da u?u u dženet za ono što su radili i žrtvu koju su dali za slobodu. A ovaj narod i ova zemlja vole slobodu - kazao je ef. Ceri?. Naglasio je kako smatra da su gra?ani svjesni toga i da su primili tu poruku. Zato odavde s Kova?a želimo poru?iti da se zavjetujemo da ?emo i?i njihovim putem, ?uvaju?i vjeru, domovinu i našu slobodu. U to ime neka nam uzvišeni Allah, dž.š., pomogne, a predsjedniku Aliji Izetbegovi?u i svim njegovim saborcima koji su ukopani na Kova?ima da oprosti grijehe, njegovoj porodici neka da sabur, a svima nama neka budu poruka i pouka da ostanemo uzdignute glave - istakao je ef. Ceri?. Cvije?e na Izetbegovi?ev mezar ju?er su položili predstavnici Vlade Federacije BiH, SDA, te delegacije Kantona Sarajevo, Gradske uprave i bora?kih organizacija. Dnevni avaz, 20. 10. 2006.