2006-10-30
SDA uputila pismo glavnom i odgovornom uredniku „Dnevnog avaza“
U povodu teksta u današnjem broju „Dnevnog avaza“ na str. 3. – Politi?ka analiza, u kojem se, izne?u ostalog, tvrdi da osniva? SDA i prvi predsjednik Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine rahmetli Alija Izetbegovi? nije, nakon op?ih izbora 2000. godine, predlagao formiranje reprezentativnih vlada na svim nivoima, upravo u interesu države Bosne i Hercegovine i svih naroda i gra?ana, u prilogu (Vašoj redakciji i ostalim medijima) dostavljamo kopiju Saop?enja SDA za javnost od 02. februara 2001. godine, kao i Izvještaj sa redovne pres konferencije SDA od 29. juna 2001. godine.

„DNEVNI AVAZ“ n/r glavnog i odgovornog urednika Poštovani, U povodu teksta u današnjem broju „Dnevnog avaza“ na str. 3. – Politi?ka analiza, u kojem se, izne?u ostalog, tvrdi da osniva? SDA i prvi predsjednik Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine rahmetli Alija Izetbegovi? nije, nakon op?ih izbora 2000. godine, predlagao formiranje reprezentativnih vlada na svim nivoima, upravo u interesu države Bosne i Hercegovine i svih naroda i gra?ana, u prilogu (Vašoj redakciji i ostalim medijima) dostavljamo kopiju Saop?enja SDA za javnost od 02. februara 2001. godine, kao i Izvještaj sa redovne pres konferencije SDA od 29. juna 2001. godine. U prvom se (02. februar 2001.) jasno kaže da je SDA inicirala koncept reprezentativnih vlada kao realno rješavanje u postoje?oj situaciji, koji odgovara interesima svih naroda i gra?ana Bosne i Hercegovine. U drugom slu?aju (29. juni 2001.) eksplicitno se kaže: „Teško je nositi breme odgovornosti za postoje?u politi?ku i ekonomsku situaciju u Bosni i Hercegovini. Zbog toga je SDA predlagala formiranje ve?inske reprezentativne vlade koja bi imala stabilnu parlamentarnu podršku i koja bi mogla efektivno vladati na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Podsje?amo da je u to vrijeme rahmetli Alija Izetbegovi? bio predsjednik SDA i u ime SDA inicirao formiranje reprezentativnih vlada iz potpuno istih razloga koje SDA sada navodi u prilog ovoj temi. Kada ve? pravite tzv. politi?ke analize, trebalo bi da se pridržavate i ustaljene profesionalne prakse i bar svoje navode provjerite kod tadašnjeg glasnogovornika SDA ili, uz navedena, npr. pogledate saop?enja – izvještaje sa pres konferencija SDA od 14. i 21. decembra 2000. godine. Stoga molimo da ovo reagiranje objavite u sutrašnjem broju Vašeg lista. S poštovanjem,