2006-12-21
?estitka
RUDARIMA I RADNICIMA RUDNIKA U BOSNI I HERCEGOVINI SDA ?ESTITA DAN RUDARA - 21. DECEMBAR. GRA?ANIMA BOSNE I HERCEGOVINE SDA ?ESTITA HANUKU, KURBAN BAJRAM, KATOLI?KI I PRAVOSLAVNI BOŽI?, TE NOVU GODINU, UZ ŽELJU DA IH OBILJEŽE U MIRU I DOSTOJANSTVENO, DIJELE?I RADOST SA SVOJIM PORODICAMA, PRIJATELJIMA I KOMŠIJAMA

RUDARIMA I RADNICIMA RUDNIKA U BOSNI I HERCEGOVINI SDA ?ESTITA DAN RUDARA - 21. DECEMBAR. GRA?ANIMA BOSNE I HERCEGOVINE SDA ?ESTITA HANUKU, KURBAN BAJRAM, KATOLI?KI I PRAVOSLAVNI BOŽI?, TE NOVU GODINU, UZ ŽELJU DA IH OBILJEŽE U MIRU I DOSTOJANSTVENO, DIJELE?I RADOST SA SVOJIM PORODICAMA, PRIJATELJIMA I KOMŠIJAMA