2006-04-05
Intervju Sulejman Tihi?, predsjedavaju?i Predsjedništva BiH: Odluka Ustavnog suda nema veze s amandmanima
U razgovoru za \"Dnevni avaz\" predlaže i potpuno ukidanje entitetskih simbola, mogu?nost usvajanja novih ustavnih amandmana te iskazuje protivljenje poskupljenju struje.

Predsjedavaju?i Predsjedništva BiH i predsjednika SDA Sulejman Tihi?, i pored ultimatuma koji posljednjih dana stižu iz RS, o?ekuje da ?e stranke iz manjeg entiteta ispoštovati sporazum o ustavnim promjenama. U razgovoru za \"Dnevni avaz\" predlaže i potpuno ukidanje entitetskih simbola, mogu?nost usvajanja novih ustavnih amandmana te iskazuje protivljenje poskupljenju struje. Dio historije i tradicije Jeste li zabrinuti upozorenjem iz RS da ?e zbog odluke Ustavnog suda BiH o simbolima uvjetovati usvajanje ustavnih amandmana? \"Mislim da se odluka Ustavnog suda BiH ni na koji na?in ne može dovesti u vezu sa procedurom usvajanja amandmana. Sve politi?ke stranke i lideri koji su potpisali taj dokument obavezali su se da ?e ih usvojiti u parlamentarnoj proceduri. Vjerujem da je i ova izjava Milorada Dodika data u afektu i da ipak ne?e dovesti u vezu ove dvije situacije\". Kakvi simboli bi bili najadekvatniji i prihvatljivi za sve gra?ane? \"Li?no smatram da pitanje simbola treba biti stvar države i da entiteti to uop?e ne trebaju imati. Jer, obilježja kao što su zastava, grb i himna uglavnom imaju države. Smatram da na državnoj razini treba donijeti zakon kojim bi se riješilo pitanje upotrebe nacionalnih simbola. Simboli hrvatskog, srpskog i bošnja?kog naroda jesu dio historije, tradicije i kulture te se trebaju upotrebljavati u odre?enim prilikama, ali koje su definirane zakonom\". Najavljen je ponovni susret strana?kih lidera. Kada ?e biti održan i zbog ?ega je zakazan? \"Taj sastanak bit ?e održan danas u zgradi Predsjedništva BiH. Razgovarat ?emo o toku dosadašnjih aktivnosti u vezi s realizacijom sporazuma i usvajanjem amandmana\". Da li ?e biti mogu?e nešto promijeniti u predloženom rješenju? \"Vidjet ?emo. Javna rasprava tek je po?ela, tako da je rano o tome govoriti. U svakom slu?aju, za bilo koju promjenu mora postojati konsenzus\". Iz SBiH su najavili mogu?nost ulaganja amandmana kojim bi se eliminiralo entitetsko glasanje. Da li taj prijedlog može dobiti podršku? \"Ja bih tako?er bio sretan kada bismo mogli ukinuti entitetsko glasanje. To je stvar za koju sam se zalagao tokom cijelih pregovora. Me?utim, to je ipak dio odre?enih kompromisa koje smo napravili u ovoj fazi. Koliko znam, to je bilo klju?no pitanje za srpsku stranu da pristane na sporazum i ustupke koje su zbog toga napravili, posebno u vezi s nadležnostima države. Ali, vidjet ?emo šta ?e biti u javnoj raspravi\". Ogor?enje javnosti O?ekujete li poništenje odluke FERK-a o poskupljenju elektri?ne energije? \"Mi o?ekujemo podršku svih stranaka u Parlamentu FBiH o tom pitanju jer smatram da tu postoji jedan konsenzus uz istovremeno ogor?enje javnosti takvim ponašanjem. Na kolegiju stranke prije dva dana razmatrali smo ovo pitanje, po nama neosnovanog pove?anja cijene struje. Smatramo da je ta odluka neutemeljena i ishitrena. Ogor?eni smo ?injenicom da FERK nije uvažio ni preporuku Federalne vlade da tu odluku stornira do daljnjeg. Ova komisija ne može se ponašati iznad svega u društvu, odnosno svih institucija, bez obzira na njenu nezavisnu poziciju. Zato smo zatražili održavanje vanredne sjednice Parlamenta FBiH i smjenu ?lanova Komisije\". Dodik se treba naviknuti na premijersku poziciju Kako komentirate izjavu Milorada Dodika da ?e insistirati na ostanku policije RS i po cijenu prekida pregovora o stabilizaciji i pridruživanju izme?u BiH i EU? \"Dodiku treba malo vremena da se navikne na poziciju premijera i da u?e u sve ove dosadašnje poslove, dogovora ... Ne vidite tu ve?e probleme, mogu?nost blokade ... ? \"Ne?u da kažem da ne?e biti problema. Ali, treba vremena da se Dodik navikne na funkciju pozicionog politi?ara\".