2006-04-13
PRES KONFERENCIJA SDA
SDA o?ekuje da amandmani na Ustav BiH i odgovaraju?e izmjene Izbornog zakona budu usvojene do kraja ovog mjeseca kako bi se nova rješenja mogla primijeniti na ovogodišnjim op?im izborima. Predloženi amandmani zna?e ja?anje države i slabljenje entiteta, te omogu?avaju našoj zemlji normalan put ka evropskim i NATO integracijama. Amandmane treba usvojiti u paketu bez bitnih izmjena . Bilo kakvo otvaranje paketa nosi opasnost za neusvajanje amandmana. Stoga, SDA ne?e podržati nikakve promjene amandmana koje odudaraju od duha i smisla politi?kog dogovora predsjednika politi?kih stranaka.

I SDA o?ekuje da amandmani na Ustav BiH i odgovaraju?e izmjene Izbornog zakona budu usvojene do kraja ovog mjeseca kako bi se nova rješenja mogla primijeniti na ovogodišnjim op?im izborima. Predloženi amandmani zna?e ja?anje države i slabljenje entiteta, te omogu?avaju našoj zemlji normalan put ka evropskim i NATO integracijama. Amandmane treba usvojiti u paketu bez bitnih izmjena . Bilo kakvo otvaranje paketa nosi opasnost za neusvajanje amandmana. Stoga, SDA ne?e podržati nikakve promjene amandmana koje odudaraju od duha i smisla politi?kog dogovora predsjednika politi?kih stranaka. II SDA traži od Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje da prestane komplicirati i odugovla?iti rješenje problema oko raspodjele sredstava sa jedinstvenog ra?una Uprave za indirektno oporezivanje u BiH. O?ekujemo da se ovaj problem riješi što prije i u sladu sa zakonom, jer blokirana su sredstva ?ija je prevashodna namjena izmirivanje obaveza prema budžetskim korisnicima entiteta i kantona ( RVI, porodice poginulih, civilne žrtve rata i drugi). III U subotu 15. aprila navršava se 14 godina od osnivanja Armije Republike Bosne i Hercegovine ?iji je doprinos u periodu agresije na našu državu nemjerljiv. Nezaboravna djela u ratnom peridu obavezuju nas da njegujemo tu svijetlu tradiciju obilježavanja Dana Armije a ovom prilikom svim bivšim pripadnicima, njihovim porodicama a posebno RVI i porodicama šehida i poginulih boraca, ?estitamo ovaj veliki dan. (Na pres konferenciji govorio Ibrahim Nadarevi?, potpredsjednik SDA)