2006-05-14
Press konferencija
Konferencija za medije u povodu posjete predsjedavaju?eg Predsjedništva Bosne i Hercegovine Sjedinjenim Ameri?kim Državama
Konferencija za medije u povodu posjete predsjedavaju?eg Predsjedništva Bosne i Hercegovine Sjedinjenim Ameri?kim Državama

U periodu od 09. do 13. maja ove godine, boravio sam u radnoj posjeti Sjedinjenim Ameri?kim Državama. Tom prilikom, sastao sam se sa zvani?nicima SAD, Svjetske banke, Me?unarodnog monetarnog fonda, predstavnicima bh. dijaspore itd. Susreti sa zvani?nicima SAD - potpredsjednikom SAD Dikom ?ejnijem - državnim sekretarom Kondolizom Rajs - zamjenikom državnog sekretara za odbranu Gordonom Inglandom - senatorima Ri?ardom Lugarom i Džozefom Bajdenom, predsjednikom i potpredsjednikom Odbora za vanjsku politiku, te senatorom Džonom Kerijem - ?lanovima Predstavni?kog doma Rasom Karnahanom i Sju Mirik, te predsjednikom Odbora za ljudska prava gosp. Smitom Razgovori sa zvani?nicima Svjetske banke i Me?unarodnog monetarnog fonda - Polom Volfovicem, direktorom Svjetske banke - An Kruger, prvim izvršnim direktorom MMF Predavanja na temu BOSNA I HERCEGOVINA DESET GODINA NAKON DEJTONA (Univerzitet Džordž Vašington i Ameri?ki institut za mir) Posjeta Nacionalnom Muzeju holokausta na Dan pobjede nad fašizmom 09. maja 2006. godine, razgovor sa direktorom Muzeja gospo?om Sarom Blumfild, odavanje po?asti žrtvama i polaganje vijenca; Intervju sa direktorom Komisije za savjest, na temu Izgradnja i pomirenje nakon masovnih zlo?ina u Bosni i Hercegovini; Nacionalno spomen – obilježje Arlington - Ceremonija polaganja vjenca na Grob neznanog junaka na Nacionalnom spomen obilježju Arlington, uz najviše vojne po?asti, u prisustvu Nacionalne garde sastavljene od pripadnika svih rodova Vojske SAD i 21 po?asni plotun); - Odavanje po?asti predsjedniku Džonu Kenediju i senatoru Robertu Kenediju - Otvaranje izložbe MISTERIJA SARAJEVSKE HAGADE u Ambasadi Bosne i Hercegovine u Vašingtonu, kojoj su prisustvovali predstavnici Stejt Dipartmenta i drugi zvani?nici SAD, ?lanovi diplomatskog kora, predstavnici bosanskohercegova?ke zajednice u SAD. - Razgovori sa predstavnicima bh. dijaspore o situaciji u Bosni i Hercgeovini, sa posebnim osvrtom na proces ustavnih promjena Ustava Bosne i Hercegovine. - Intervju za GLAS AMERIKE - Posjete Centru Abrahama Linkolna i Tomasa Džefersona, te Islamskom centru u Vašingtonu - Press konferencija u Nacionalnom press klubu - Posjeta Memorijalu Džordža Vašingtona, prvog predsjednika SAD u Mont Vermotu Sadržajna posjeta i razgovori na najvišem nivou jesu potvrda prijateljskih odnosa Bosne i Hercegovine i SAD. U razgovorima sa zvani?nicima Sjedinjenih Ameri?kih Država razmijenjena su mišljenja o situaciji u Bosni i Hercegovini i regionu. Poesabno je bilo interesovanje sugovornika za stavove Bosne ci Hercegovine u vezi sa rješavanjem statusa Kosova i referendumom u Crnoj Gori. Izraženo je zadovoljstvo tokom procesa reforme odbrane, uz naglašavanje zahtjeva za punu suradnju sa Haškim tribunalom, pogotovu hapšenje Radovana Karadži?a i Ratka Mladi?a. Posebna pažnja tokom razgovora posve?ena je ustavnoj reformi i ?injenici da amandmani nisu usvojeni. Jedinstven je stav svih zvani?nika Bijele ku?e, Stejt Dipartmenta, Pentagona i Kongresa (kako republikanaca, tako i demokrata), uklju?uju?i i svjetske finansijske institucije, kao i nevladine organizacije, da su amandmani važan korak naprijed i da ih treba usvojiti. Iskazana je zabrinutost zbog neusvajanja amandmana, jer Bosna i Hercegovina ne može sebi priuštiti da izgubi još ?etiri godine. Zvani?nici SAD izrazili su bojazan da ?e to usporiti procese reintegracije zemlje i put prema ?lanstvu u evroatlantskim strukturama, te radikalizirati situaciju u zemlji. Stoga smatraju da amandmane treba što prije usvojiti i po?eti pripreme za drugu fazu reformi. Podrška finansijskih institucija (Svjetske banke i Me?unarodnog monetarnog fonda) tako?er dobrim dijelom ovisi od usvajanja amandmana na ustav jer oni, kao i EU i NATO, za partnera i pregovara?a žele državu, koja ?e biti kompetentna ne samo da pregovara, ve? i da implementira dogovoreno. Pokazana je spremnost za podršku gradnji koridora 5c koja zavisi prvenstveno od naše sposobnosti da pokažemo važnost i neophodnost ovog projekta.