2006-05-15
Sarajevo, 15. 05. 2006.
Pozivamo bh dijasporu da glasa za Harija Varešanovi?a na predstoje?em Eurosongu

Pozivamo bh dijasporu da glasa za Harija Varešanovi?a na predstoje?em Eurosongu Obzirom da se ovogodišnji Eurosong održava u ?etvrtak 18.05.2006. godine, predstavniku Bosne i Hercegovine Hariju Varešanovi?u, kao i cijelom timu, želimo mnogo sre?e i uspjeha u kona?nom ishodu ovog doga?aja. Pozivamo gra?ane Bosne i Hercegovine koji žive u dijaspori da glasaju za pjesmu “Lejla” i na taj na?in pruže podršku ambasadorima svoje zemlje.