2006-03-03
POVODOM DANA NEZAVISNOSTI BiH
DELEGACIJE POLOŽILE CVIJE?E NA MEZAR ALIJE IZETBEGOVI?A Obišli i Most Suade Dilberovi? i Olge Su?i?, spomen-obilježje „Vje?na vatra“ i šehidsko mezarje Kova?i

Povodom Dana nezavisnosti BiH, Sulejman Tihi?, predsjedavaju?i Predsjedništva BiH, i Šefik Džaferovi?, zamjenik predsjedavaju?eg Zastupni?kog doma Parlamenta BiH, u pratnji delegacije Kantona Sarajevo, Grada, ?etiri gradske op?ine i bora?kih udruženja ju?er su u Sarajevu položili cvije?e na Most Suade Dilberovi? i Olge Su?i?, spomen-obilježje „Vje?na vatra“, šehidsko mezarje Kova?i i mezar prvog predsjednika Predsjedništva RBiH Alije Izetbegovi?a. - Kao i u svakoj normalnoj evropskoj državi, dan nezavisnosti jedan je od najvažnijih datuma u historiji te zemlje. Za nas prvi mart predstavlja dan kada su se gra?ani BiH dvotre?inskom ve?inom izjasnili za nezavisnu i suverenu BiH, državu ravnopravnih naroda. Taj dan jeste posljedica odre?enih historijskih i drugih okolnosti vezanih za raspad bivše Jugoslavije, ali razni velikodržavni projekti ?injeni su i prije u historiji, tako da ovaj datum nije uzrok agresije i stradanja u BiH – kazao je Tihi?. Naglasio je „da smo na ovaj dan još jednom svi mi potvrdili avnojevske principe, odnosno da BiH može opstati i biti država svih njenih naroda“. Nakon polaganja cvije?a na mezar Alije Izetbegovi?a, Tihi? je istaknuo kako je to mjesto gdje se svi trebamo obavezati da ?emo se boriti za one vrijednosti za koje su živote dali naši najbolji sinovi, za onakvu BiH za koju su na referendumu 29. februara i prvog marta 1992. godine glasali gra?ani. - Nažalost, ovaj datum ne priznaje jedan dio gra?ana BiH, ali u drugoj polovini države ima onih koji prvi mart priznaju i obilježavaju – zaklju?io je Tihi?. (M.B. – „Dnevni avaz“, 02.03.2006. str. 10)