2006-05-23
Obilježavanje 16. godišnjice SDA 26. maja u sarajevskom hotelu „Holiday Inn“
Stranka demokratske akcije 26. maja 2006.godine obilježava 16 godina postojanja i rada. Sve?anost povodom tog zna?ajnog datuma održat ?e se istog dana u hotelu Holiday Inn u Sarajevu sa po?etkom u 11.00 sati. Prisutnima ?e se obratiti predsjedavaju?i Predsjedništva BiH i predsjednik SDA Sulejman Tihi?.

Obilježavanje 16. godišnjice SDA 26. maja u sarajevskom hotelu „Holiday Inn“ Stranka demokratske akcije 26. maja 2006.godine obilježava 16 godina postojanja i rada. Sve?anost povodom tog zna?ajnog datuma održat ?e se istog dana u hotelu Holiday Inn u Sarajevu sa po?etkom u 11.00 sati. Prisutnima ?e se obratiti predsjedavaju?i Predsjedništva BiH i predsjednik SDA Sulejman Tihi?. PROGRAM POVODOM OBILJEŽAVANJA 16 GODINA SDA 9.30 - 18.00 Konferencija u organizaciji AM SDA \'\'Budu?nost mladih u BiH: obrazovanje, zapošljavanje i evropske integracije\'\' 10.00 – Obilazak mezarja Kova?i: u?enje Fatihe i polaganja cvije?a na mezar prvog predsjednika BiH, rahmetli Alije Izetbegovi?a 11.00 – Sve?ana akademija 11.05 – Obra?anje ?lana Predsjedništva BiH i predsjednika SDA gosp. Sulejmana Tihi?a 12.00 – Sve?ani koktel Holiday Inn 26.5.2006. god. PROGRAM RADA KONFERENCIJE 9.00 – 9.30 Dolazak i akreditiranje u?esnika 9.30 – 9.40 Obra?anje predsjednika AM SDA Senada Šepi?a 9.40 – 11.00 Uvodna izlaganja 11.05 – Obra?anje ?lana Predsjedništva BiH i predsjednika SDA gosp. Sulejmana Tihi?a Sve?ana akademija i koktel 12.00 – 13.00 Švedski sto 14.30 – 17.30 Rad konferencije 17.30 – 18.00 Zaklju?ci, usvajanje deklaracija i zatvaranje konferencije