2006-05-25
Predsjedništvo SDA: Stranka je za formiranje jedinstvene komisije o stradanjima svih gra?ana BiH uklju?uju?i i Sarajevo u njegovoj predratnoj teritoriji
Predsjedništvo SDA, na danas održanoj sjednici, osu?uje bojkot rada Parlamenta BiH od strane srpskih poslanika, kao antidejtonski ?in i poziva Vije?e za implementaciju mira i OHR da sprije?e ovakvo ponašanje. SDA je protiv toga da se formira Komisija o stradanju samo gra?ana Sarajeva i zahtijeva da se ubrzaju pripreme za formiranje jedinstvene komisije o stradanjima svih gra?ana BiH, uklju?uju?i i glavni grad BiH u njegovoj predratnoj teritoriji.

Predsjedništvo SDA, na danas održanoj sjednici, osu?uje bojkot rada Parlamenta BiH od strane srpskih poslanika, kao antidejtonski ?in i poziva Vije?e za implementaciju mira i OHR da sprije?e ovakvo ponašanje. SDA je protiv toga da se formira Komisija o stradanju samo gra?ana Sarajeva i zahtijeva da se ubrzaju pripreme za formiranje jedinstvene komisije o stradanjima svih gra?ana BiH, uklju?uju?i i glavni grad BiH u njegovoj predratnoj teritoriji. SDA osu?uje izgradnju sportsko-rekreativnog centra u zoni zašti?enog nacionalnog spomenika Begova ku?a u Trebinju i zahtijeva od nadležnih organa da odmah obustave radove na tom terenu. Predsjedništvo SDA usvojilo je prijedlog Platforme za op?e izbore 2006. godine i imenovalo je Operativni izborni štab Stranke za op?e izbore. Na sjednici je tako?er donesena odluka o održavanju 4. redovne sjednice Glavnog odbora SDA.