2006-05-30
Saop?enje potpredsjednika RS, Narodne skupštine i Vlade RS te Kluba poslanika SDA u NS RS: RS kao entitet ne može raspisati referendum o otcjepljenju
Suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine garantirani su Ustavom BiH i ovjereni pe?atom me?unarodne zajednice. RS kao entitet ne može raspisati referendum o otcjepljenju. To nije njena nadležnost. To je protivustavna i zakonski kažnjiva rabota.

Suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine garantirani su Ustavom BiH i ovjereni pe?atom me?unarodne zajednice. RS kao entitet ne može raspisati referendum o otcjepljenju. To nije njena nadležnost. To je protivustavna i zakonski kažnjiva rabota. Projekat velike Srbije je propao. Srbija je izgubila Crnu Goru, a do kraja godine vjerovatno ?e izgubiti i Kosovo. Sve su to pogubne posljedice pogrešne državne i nacionalne politike srpske elite s obje strane Drine, oli?ene danas u Koštunici, Tadi?u, Dodiku, ?avi?u, Ivani?u i drugima. Umjesto da se otrijezne, suo?e sa posljedicama i da se upitaju zašto su svi pobjegli iz zajedni?ke ku?e oni još sanjaju nerealne snove. S pri?om o referendumu ne?e oti?i u Evropu niti ?e odnijeti dio BiH preko Drine. Nisu to mogli 1992. godine, a pogotovo ne?e 2006. godine. Prijetnjama o otcjepljenju nanose najve?u štetu svome narodu. Pozivamo ih da se okanu jalovog posla i posvete izgradnji moderne i funkcionalne države BiH. To je najve?i i zajedni?ki interes svih naroda i gra?ana. - Adil Osmanovi?, potpredsjednik RS - Šefket Hafizovi?, potpredsjednik NS RS - Omer Brankovi?, potpredsjednik Vlade RS - Klub poslanika SDA u NS RS: Tarik Sadovi?, Senija Bubi?, Sadik Ahmetovi?, Dževad Gluši? i Murat ?uderija.