2006-06-08
Pres konferencija predsjedavaju?eg Predsjednistva Bosne i Hercegovine Sulejmana Tihi?a
Potpisan je Protokol o uspostavi Poslovnog vije?a za privrednu suradnju izme?u Bosne i Hercegovine i Katara.

Dame i gospodo, Od 6. do 8. juna, na poziv Emira Države Katar, Njegovog Viso?anstva Hamada bin Halife Al-Tani, boravio sam u zvani?noj posjeti Kataru. Tokom posjete imao sam slijede?e susrete sa: - Emirom Katara Hamadom bin Halifom Al-Tani - premijerom Katara Šejh Abdallah bin Khalifa Al-Tani - ministrom vanjskih poslova Katara Ahmad Abdallah Al-Mahmudom - predsjednicom Katarske Fondacije za obrazovanje i suprugom Emira Katara Šejhom Moza bint Naser Al-Misned Tako?er sam imao sastanak sa predsjednikom Vije?a Privredne komore Katara Šejh Halifa bin Džasim Bin Muhamed Al-Tani i 80 uglednih katarskih poslovnih ljudi, koje sam upoznao sa privrednim potencijalima naše zemlje. Tom prilikom, potpisan je i Protokol o uspostavi Poslovnog vije?a za privrednu suradnju izme?u Bosne i Hercegovine i Katara. Protokol je u ime BiH potpisao gospodin Tomislav Grizelj, predsjednik Udruženja poslodavaca i potpredsjednik Upravnog odbora Vanjskotrgovinske komore BiH. ?lan delegacije bila je i gospo?a Jasna Krivoši? – Prpi?, zamjenik generalnog direktora FIPA, koja je tako?er imala zapaženo izlaganje i prezentaciju mogu?nosti ulaganja u našu zemlju. Posjetio sam i Katarski univerzitet, kao i Katarski grad znanja, gdje sam razgovarao sa zvani?nicima tih ustanova. Tokom boravka u Dohi, posjetio sam i sjedište tv. stanice Al-Džezira, na kojoj sam imao i duži intervju. Glavni sadržaji posjete: 1. Inicirao sam u?eš?e Katara u dva velika privredna projekta u našoj zemlji: • Izgradnji Koridora 5C • Ulazak Katara u tržište nafte i prirodnog gasa u BiH, kroz privatizaciju, odnosno dokapitalizaciju naših kompanija/postrojenja iz ovog domena. Emir Katara je sa velikim zanimanjem primio ove prijedloge, te zadužio Vladu da ih detaljno razmotri. 2. Prihva?ena je inicijativa za razgovore o dokapitalizaciji Air Bosne/BH Airlines, tako što bi Katarska nacionalna avio-kompanija, ili privatni sektor, ušli sa kapitalom u Air Bosna, koriste?i Aerodrom u Sarajevu kao svoju luku za Evropu, te otvorila liniju Sarajevo – Doha – Malezija - Australija. 3. Katar je pokazao interesovanje za uvoz izvorske vode iz naše zemlje. Emir Hamad bin Halifa al-Tani složio se sa mnom da prilikom slijede?e posjete njegovoj zemlji pijemo vodu iz Bosne i Hercegovine. Budu?i da se radi o velikom projektu, potrebno je formirati konzorcij najve?ih bh. proizvo?a?a vode kako bi nastupali pod zajedni?kim brendom ne samo na tržištu Katara, ve? cijelog regiona. 4. Potvr?ena je spremnost za nastavak sa realizacijom projekata samoodrživog povratka u našoj zemlji. U tom smislu, prihva?ena je inicijativa da se finansira konkretan projekat u Srebrenici – izgradnja Tvornice za preradu vo?a i povr?a. 5. Emir je prihvatio i molbu da Katar finansijski podrži Sud BiH i izgradnju državnog zatvora. 6. Prihva?ena je i inicijativa za dodjelu stalnih stipendija za školovanje odre?enog broja djece bez roditelja u našoj zemlji, uz nastavak stipendiranja bh. studenata u inozemstvu. 7. Sa ciljem unapre?enja odnosa, dogovreno je otvaranje ambasade Katara u Bosni i Hercegovini, jer nas trenutno nerezidentno pokrivaju iz Rima – Italija. 8. Emir Katara sa zadovoljstvom je prihvatio poziv da uskoro posjeti Bosnu i Hercegovinu. Katar je posebno prijateljski raspoložen prema Bosni i Hercegovini, u šta smo se uvjerili tokom ove posjete. Ne samo da smo primljeni uz najviše državne po?asti, ve? je Njegovo Viso?anstvo Emir od Katara osigurao i specijalni avion za put u Dohu.