2006-03-09
Odluka o dodjeli stipendija u?enicima i studemtima u školskoj 2005./2006. godini
Upravni odbor FONUS-a - Fonda za stipendiranje posebno nadarenih u?enika i studenata, razmatraju?i prijave po objavljenom konkursu 31. 12. 2005.godine na svojoj sedamnaestoj redovnoj sjednici održanoj 27. 02. 2006.godine, donio je odluku o dodjeli stipendija Fonda za stipendiranje posebno nadarenih u?enika i studenata u školskoj 2005/2006. godini

Upravni odbor FONUS-a - Fonda za stipendiranje posebno nadarenih u?enika i studenata, razmatraju?i prijave po objavljenom konkursu dana 31.12.2005.godine na svojoj sedamnaestoj redovnoj sjednici održanoj dana 27.02.2006.godine, donio je odluku o dodjeli stipendija Fonda za stipendiranje posebno nadarenih u?enika i studenata u školskoj 2005/2006. godini

ODLUKA