2006-06-17
Predsjedavaju?i Predsjedništva BiH i predsjednik SDA Sulejman Tihi? uru?io donaciju Donerskoj mreži BiH
Na ovaj na?in, svojim prisustvom i ?lanstvom želim da uti?em na podizanje javne svijesti kod gra?ana...

Danas je predsjednik Stranke demokratske akcije i predsjedavaju?i Predsjedništva Bosne i Hercegovine Sulejman Tihi? posjetio Univerzitetski klini?ki centar u Tuzli gdje je ispred SDA uru?io donaciju Donerskoj mreži Bosne i Hercegovine u iznosu od 10.000 KM. U ime udruženja Donerska mreža Bosne i Hercegovine obratila se dr. Jasminka Mujkanovi?, predsjednica Udruženja, koja je ovom prilikom istakla, da je organizovanje i djelovanje razvijene donerske mreže u Bosni i Hercegovini, te promocija doniranja organa jedan od na?ina da se pridružimo evropskim standardima i omogu?imo našim gra?anima najve?i vid zdravstvene zaštite. Tuzla, 17. juni 2006. - Predsjedavaju?i Predsjedništva BiH i predsjednik SDA Sulejmman Tihi? uru?io donaciju Donerskoj mreži Bosne i Hercegovine...Gosp.Tihi? je istakao da je konkretan povod današnjeg dolaska u UKC Tuzla, da postane ?lan Donerske mreže BiH i uru?enje donacije Udruženju. Na ovaj na?in, svojim prisustvom i ?lanstvom želim da uti?em na podizanje javne svijesti kod gra?ana da pomognu ljudima koji su unesre?eni i kojima veoma ?esto trebamo na ovaj na?in spasiti život – istakao je gosp. Tihi? prilikom uru?enja donacije, te pozvao sve druge da se priklju?e ovom projektu i pomognu Udruženju, ali i svim drugim medicinskim ustanovama.