2006-06-27
Predsjedništvo SDA jednoglasno usvojilo liste kandidata
Nosioci lista SDA za državni parlament su Bakir Izetbegovi?, Šefik Džaferovi?, Edin Muši?, Sead Jamakosmanovi?, Senad Šepi?, Elmir Jahi?, Esed Sejki? i Elvir Hadžiomerovi?

Predsjedništvo SDA, na današnjoj sjednici, jednoglasno je kandidiralo predsjednika Stranke Sulejmana Tihi?a za bošnja?kog ?lana Predsjedništva BiH. Za predsjednika RS-a kandidiran je Adil Osmanovi?. Nosioci lista SDA za državni parlament su Bakir Izetbegovi?, Šefik Džaferovi?, Edin Muši?, Sead Jamakosmanovi?, Senad Šepi?, Elmir Jahi?, Esed Sejki? i Elvir Hadžiomerovi?. Nosioci lista za Parlament Federacije BiH su: Amor Mašovi?, Muhamed Ibrahimovi?, Ismet Osmanovi?, Safet Softi?, Nedžad Poli?, Mirsad Zaimovi?, Nezaheta Akšamija, Nurudin Šatrovi?, Enver Mujala, Sead Hadžijahi? i Sead Kadi?. Nosioci lista za skupštinu kantona su: Sead Deli? (Posavski kanton), Denis Zvizdi? (Sarajevski kanton), Amir Fazli? (Tuzlanski kanton), Besim Spahi? (Zeni?ko-dobojski kanton), Asim Kamber (Unsko-sanski kanton), Alij Begovi? (Bosansko-podrinjski kanton), Salko Selman (Srednjebosanski kanton) Ramiz Jelovac (Hercegova?ko-neretvanski kanton) i Jasenko Tufek?i? (Livanjski kanton).