2006-07-09
Predsjedavaju?i Predsjedništva BiH i predsjednik SDA Sulejman Tihi? priklju?io se u?esnicima protesnog pohoda "Marš smrti-Put slobode"...
Danas se sje?amo hrabrosti ljudi koji su uspjeli maršem od 100 kilometara do?i do slobodne teritorije

U povodu obilježavanja 11. jula 1995. godine - 11. godišnjice genocida nad gra?anima Srebrenice „Zašti?ene zone UN-a“ predsjedavaju?i Predsjedništva Bosne i Hercegovine Sulejman TIHI?, danas, 09. jula 2006. godine u mjestu Nova Kasaba priklju?io se u?esnicima protesnog pohoda „Marš smrti –Put Slobode“ na trasi Kasaba-Burnice, na kojoj je 1995. godine ubijeno najviše Srebreni?ana. Srebrenica 2006. - Predsjedavaju?i Predsjedništva BiH Sulejman Tihi? priklju?io se u?esnicima protesnog pohoda \"Marš smrti-Put slobode\"...Predsjedavaju?i predsjedništva Bosne i Hercegovine Sulejman TIHI? je istakao da je ovo prilika da današnjim li?nim u?eš?em u protesnom pohodu i prolaskom kroz jedan dio teške trase, još jedanput, da doprinos i poticaj da se ne smije zaboraviti zlo koje se dogodilo. Danas se sje?amo hrabrosti ljudi koji su uspjeli maršem od 100 kilometara do?i do slobodne teritorije. Na žalost mnogi od njih na tom putu su ostavili živote, po?injeno je najve?e zlo nakon Drugog svjetskog rata u Evropi, po?injen je genocid u Srebrenici. Naša je dužnost da se toga sje?amo i obilježavamo, da se prisjetimo patnje i stradanja kroz koje su ljudi prošli, ali isto tako, da se još jedanput obavežemo da ?emo u?initi sve da nestali i ubijeni budu prona?eni i dostojnstveno sahranjeni, a odgovorni za zlo?ine budu kažnjeni – naglasio je predsjedavaju?i Tihi?.