2006-07-24
Predsjedavaju?i Predsjedništva BiH Sulejman Tihi? drugog dana posjete Velikoj Socijalisti?koj Narodnoj Libijskoj Arapskoj Džamahiriji susreo se sa premijerom vlade
Predsjedavaju?i Tihi? obišao je i Fakultet-Organizaciju Islamska Da\'wa, gdje ga je do?ekao dr. Ahmed Muhamed Eš-Šerif, predsjednik ove Organizacije, koja sara?uje sa islamskim i zemljama Evrope. Razgovaralo se o saradnji ove Organizacije sa institucijama u BiH, kojom prilikom je dr. Eš-Šerif obe?ao pomo? u obnovi Ferhadije džamije u Banjoj Luci, putem UNESCO-a ?ija su i ?lanica. Re?eno je da je u planu i otvaranje ureda Organizacije u Sarajevu, pri ?emu bi se prvobitna pomo? bazirala na održivom povratku.

Predsjedavaju?i Predsjedništva BiH Sulejman Tihi? tokom današnjeg drugog dana zvani?ne posjete Velikoj Socijalisti?koj Narodnoj Libijskoj Arapskoj Džamahiriji susreo se sa dr. El Baghdadi El-Mahmoudiem, premijerom vlade Libije. Premijer El-Mahmoudi se složio sa inicijativom predsjedavaju?eg Tihi?a za intenziviranjem privredne saradnje dvije zemlje, te ?e u tom smislu nadležni u Libiji u?initi sve kako bi se bosankohercegova?ke firme u što ve?em broju vratile na bosankohercegova?ko tržište. Dogovoreno je potpisivanje sporazuma o unapre?enju i zaštiti investicija, izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, saradnje u oblasti zdravstva, nau?noj i tehni?koj saradnji, kao i saradnji u oblasti turizma.Sporazum o saradnji u oblasti zdravstva bi trebao omogu?iti povratak zna?ajnog broja ljekara i zdravstvenog osoblja iz BiH u libijske zdravstvene ustanove. Predsjedavaju?i Tihi? obišao je, položio vijence i prou?io Fatihu na Spomenik neznanom junaku, podignut u znak sje?anja na poginule iz doba borbe protiv Italijana, zatim na mezaru Muhameda Munyara Al-Qhadafia, rahmetli oca predsjednika Moamera Al-Qhadafia, jednog od najpoznatijih boraca u borbi protiv Italijana, te obišao šehidsko mezarje i Spomenik žrtvama ameri?kog bombardovanja Libije.Predsjedavaju?i Tihi? obišao je i Fakultet-Organizaciju Islamska Da\'wa, gdje ga je do?ekao dr. Ahmed Muhamed Eš-Šerif, predsjednik ove Organizacije, koja sara?uje sa islamskim i zemljama Evrope. Razgovaralo se o saradnji ove Organizacije sa institucijama u BiH, kojom prilikom je dr. Eš-Šerif obe?ao pomo? u obnovi Ferhadije džamije u Banjoj Luci, putem UNESCO-a ?ija su i ?lanica. Re?eno je da je u planu i otvaranje ureda Organizacije u Sarajevu, pri ?emu bi se prvobitna pomo? bazirala na održivom povratku. Predsjedavaju?i Tihi? imao je priliku obi?i prostorije Fakulteta, na kojem studira 60. nacija, a me?u njima upoznati se i porazgovarati sa bosankohercegova?kim studentima.