2006-07-25
Reakcija SDA na izjave ministra Safeta Halilovi?a
Safet Halilovi? potpredsjednik SBiH, po svom starom obi?aju, iznosi proizvoljne tvrdnje i drsko podme?e laži. Kazati da su ministri iz RS-a \"Tihi?evi reformatori \", te predsjednika Predsjedništva BiH optužiti za stavove srpskih ministara u Vije?u ministara je apsurdno i bezobzirno. Ali, o?ito je da Safet Halilovi? ne može komunicirati bez podmetanja te da druga?ije i ne zna. Me?utim, narod zna da ovaj vje?iti ministar, sa daleko najdužim ministarskim stažom u cijeloj državi, svoj posao više radi u medijima nego li na radnom mjestu.

Safet Halilovi? se nevješto brani kada tvrdi da je u?inio sve za naše ljude u dijaspori. Nasuprot tome je i nedavna izjava predsjednice Svjetskog saveza dijaspore BiH, da sa bh. gra?anima u dijaspori komuniciraju samo iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH. O tvrdnjama da Halilovi?ev partijski lider putuje po svijetu za svoje pare, ne bi raspravljali. Pitali bi samo, od koje to plate Silajdži? pla?a tolika putovanja? Halilovi? nikada nije narodu dao odgovore na brojna otvorena pitanja u svom poslu. Sve državne institucije po?evši od Zemaljskog muzeja pa do Nacionalne biblioteke su propadale dok se Halilovi?, po službenoj dužnosti, angažirao za njih. Tek kada je to uradio Martin Nej, bivši zamjenik visokog predstavnika, stvari su donekle krenule naprijed. Šta je ovaj vje?iti ministar uradio da se donese zakon o obrazovanju na nivou BiH? Halilovi?evi reformatori iz RS-a, sa kojima sjedi u Vije?u ministara, odbili su njegove prijedloge. Kako je to dozvolio? Halilovi? mora objasniti zašto gra?ani BiH, koji su stekli penziju u Sloveniji, nisu na vrijeme riješili svoj status. Šta je u?inio da se imovina BiH prestane plja?kati , po?evši od Buškog do Zvorni?kog jezera, gdje gubimo milijarde maraka zbog inertnosti u njegovom ministarstvu. Bio je i u Me?udržavnoj komisiji sa SCG-om. Šta je uradio? Šta je u?inio u aferi „Energopetrol“ ? On je bio lider stranke koja je postavljala ministre, Upravne odbore i direktora ove firme, a danas se zajedno sa svojim potpredsjednicima pravi nevješt na o?igledan kriminal. Mogli bi nabrajati stotine ovakvih pitanja na koja se Halilovi?, naravno, ne trudi dati odgovore.