2006-07-26
Predsjedavaju?i Predsjedništva BiH Sulejman Tihi? tre?eg dana u zvani?nioj posjeti Velikoj Socijalisti?koj Narodnoj Libijskoj Arapskoj Džamahiriji
U ime predsjedavaju?eg Tihi?a Ahmadu Ali Kajmanu, izvršnom direktoru Fondacije, predata je zahavalnica za dr. Aišu «za nesebi?nu pomo? djeci Bosne i Hercegovine tokom agresije (1992-1995) na našu zemlju».

Predsjedavaju?i Predsjedništva BiH Sulejman Tihi? boravi tre?i dan u zvani?noj posjeti Velikoj Socijalisti?koj Narodnoj Libijskoj Arapskoj Džamahiriji. Danas su u posjetu Fondaciji dr. Aiše Muammer Al-Qhadafi «Udružimo se zajedno», k?erke pukovnika Moamera Abu Munyar Al-Qhadafia, bili šef kabineta predsjedavaju?eg Predsjedništva BiH Sulejmana Tihi?a Sehada Kolenovi? i supruga bh ambasadora u Libiji Ramiza Šeta. U ime predsjedavaju?eg Tihi?a Ahmadu Ali Kajmanu, izvršnom direktoru Fondacije, predata je zahavalnica za dr. Aišu «za nesebi?nu pomo? djeci Bosne i Hercegovine tokom agresije (1992-1995) na našu zemlju». Ahmad Ali Kajman prenio je mišljenje dr. Aiše da je njena dužnost bila pomagati djeci BiH i izrazio o?ekivanje da ?e se saradnja nastaviti. Ina?e, Fondacija je osnovana 2001. godine, sa ciljem pružanja pomo?i svima kojima je to potrebno, pa tako imaju projekte širom Libije i van nje. Najvažniji projekat Fondacije je pomo? za oko 3 miliona djece Libije. Sehada Kolenovi? se zahvalila dr. Aiši i Fondaciji na podršci koju pružaju BiH. Prenijela je molbu predsjedavaju?eg Tihi?a da se pomogne u stipendiranju pri školovanju oko 100.000 djece šehida koji su branili BiH tokom agresije. Tako?er je upu?en poziv dr. Aiši i njenim saradnicima da posjete BiH. Danas je predsjedavaju?i Predsjedništva BiH Sulejman Tihi? posjetio Centar za istraživanje Zelene knjige, gdje ga je do?ekao direktor Centra dr. Milud El-Muhedbel. Tokom susreta je konstatirano da bi se trebala unaprijediti saradnja Centra sa sli?nim institucijama u BiH, te potpisati sporazum o kulturnoj saradnji. Razgovaralo se o potrebi razmjene iskustava iz neposredne demokratije, te multietni?nosti, kojom prilikom je predsjedavaju?i Tihi? istaknuo da se u BiH grade?i multietni?ko društvo želi potvrditi neodrživost teorije o sukobu civilizacija. Predsjedavaju?i Predsjedništva BiH Sulejman Tihi? obišao je Assaray Al Hamra, muzej u Tripoliju, jedan od najmonumentalnijih spomenika Tripolija.