2006-07-26
Predsjedavaju?i Predsjedništva BiH Sulejman Tihi? u Libiji obišao bivšu rezidenciju Al- Qhadafia i fabriku Jafara
Državna delegacija BiH, predvo?ena predsjedavaju?im Tihi?em obišla je Jafaru, bosankohercegova?ku fabriku za proizvodnju sokova, gdje ga je do?ekao direktor fabrike Mujo Selimovi?.

Ju?er je predsjedavaju?i Predsjedništva BiH Sulejman Tihi? u Tripoliju obišao bivšu rezidenciju vo?e revolucije, predsjednika Moamera Abu Munyar Al-Qhadafia, koju su 1986. bombardovale ameri?ke vojne snage. Ovom prilikom predsjedavaju?i Tihi? upisao se u knjigu posjetilaca. Državna delegacija BiH, predvo?ena predsjedavaju?im Tihi?em obišla je Jafaru, bosankohercegova?ku fabriku za proizvodnju sokova, gdje ga je do?ekao direktor fabrike Mujo Selimovi?. Re?eno je da ovakav oblik saradnje dvije zemlje i razvoja tržišta BiH u svijetu treba biti primjer za investiranje na libijsko tržište i drugim bosanskohercegova?kim firmama. Predsjedavaju?i Predsjedništva BiH Sulejman Tihi? imao je susret sa dr. Muhamedom Rašidom, ministrom zdravlja, Muhamedom Sijalom, ministrom za saradnju, te generalnim direktorom Elektroprivrede Libije Omranom Bu Kiraa. Susretu su prisustvovali Abdulharis Šeta, direktor Energoinvesta, te Edin Arslanagi?, direktor Bosnalijeka. Konstatovano je da bi trebalo razmijeniti iskustva u medicini i unaprijediti saradnju dvije zemlje u oblasti zdravstva, kojom prilikom je dr. Muhamed Rašid kazao da se planira angažiranje bh medicinskih kadrova u Libiji. Dogovoreno je da lije?ni?ki tim iz Libije posjeti BiH kako bi se što prije pristupilo potpisivanju sporazuma o saradnji i realizaciji konkretnih projekata. Mišljenja su razmijenili i bosankohercegova?ki direktor Enegoinvesta i libijski direktor Energopetrola o podizanju saradnje u ovoj oblasti na nivo kakav je bio prije rata u BiH.