2006-08-04
Obra?anje predsjedavaju?eg Predsjedništva BiH Sulejmana Tihi?a na manifestaciji Odbrana Bosne i Hercegovine- Igman 2006.
Znam da to još uvijek nije onakva Bosna i Hercegovina za kakvu su živote dali njeni najbolji sinovi, ali jesmo na dobrom putu. Za sve to potrebno je mnogo rada, strpljenja, umješnosti i mudrosti. Jedina realna politika jeste politika dogovaranja, a ne sukobljavanja! Nije mogu?e odjednom riješiti sve probleme. Politika postepenog rješavanja pitanja, tj. korak po korak omogu?it ?e rješavanje i preostalih problema! Uvjereni smo da imamo snage, znanja i mudrosti da ostvarimo ovaj cilj. Na to nas obavezuju kako igmanski, tako i svi bh. heroji – branioci Bosne i Hercegovine!

Uvažene porodice šehida i poginulih pripadnika Oružanih snaga RBiH! Poštovani branioci Bosne i Hercegovine! Dame i gospodo! Najprije želim da vas sve poselamim i pozdravim. Posebno selamim u?esnike igmanskih bitaka – branioce Igmana i Sarajeva! Zahvaljujem svima koji su danas prisutni i zajedno sa nama potvrdili da su živa sje?anja na branioce naše domovine Bosne i Hercegovine. Ja ne?u danas govoriti o igmanskim bitkama, jer o tome treba da govore proslavljeni komandanti i borci. Na ovom mjestu želim kazati da je odbrana ovoga prostora imala izuzetan strateški zna?aj. Preko ovog prostora povezivano je Sarajevo sa slobodnim teritorijama u Srednjoj Bosni, Hercegovini i dalje. Ovo je prilika da se još jednaput obavežemo: 1. da nastavljamo borbu za Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih naroda i gra?ana, za koju su zdravlje i živote dali naši najbolji sinovi! 2. da ?emo ?uvati i njegovati tekovine odbrambeno-oslobodila?kog rata i braniti ih od zlonamjernih i politikantskih napada! 3. posebno ne?emo dozvoliti da se izjedna?avaju oni koji su branili Bosnu Hercegovinu od agresije i naš narod od uništenja sa onima koji su po?inili najteže masovne i sistematske ratne zlo?ine i sudjelovali u agresiji i podjeli naše zemlje! 4. da ?emo braniti vrijednosti za koje su živote i zdravlje dali naši najbolji sinovi, te brinuti o njihovim porodicama i ratnim vojnim invalidima! 5. da ?emo istrajati na Tužbi protiv Srbije i Crne Gore za agresiju i genocid! To je naša obaveza kako zbog svih žrtava, tako zbog pravde i istine, ali i da se zlo više nikada i nikome ne ponovi! Isto tako, želim još jedanput ista?i: - Da smo tada, prvi put u novijoj povijesti naše zemlje, imali bosansku vojsku koja se borila samo za Bosnu i Hercegovinu i samo u Bosni i Hercegovini! - Zahavljuju?i Armiji, brojnim bh. patriotima i mudroj politici našeg državnog vo?stva na ?elu sa predsjednikom Alijom Izetbegovi?em, odbranjena je Bosna i Hercegovina, ali i najviše ljudske i civilizacijske vrijednosti multietni?kog društva, hiljadugodišnje tradicije suživota, me?unacionalne i me?uvjerske tolerancije! Odbranjena je ideja Bosne i Hercegovine, na kojoj je sazdana i Evropska unija. Dame i gospodo, Normalno, ne smijemo zaboraviti šta se dogodilo! Ne smijemo zaboraviti da su nas ubijali i progonili samo zato što smo bili druk?iji od naših susjeda! I, zašto ne re?i, zato što smo Bošnjaci i muslimani! Me?utim, ne smijemo prihvatiti da su svi isti, jer to nije ta?no. Kada bi svi bili isti, ne bi bilo ni Bosne i Hercegovine. Isto tako, nikada ne?emo prestati tražiti pravdu! Zarad pravde i trajnog mira, odgovorni za zlo?ine moraju biti izvedeni pred sud! Isto tako, moramo gledati u budu?nost i nastaviti borbu za Bosnu i Hercegovinu u miru i demokratskim sredstvima! To je jedini i najbolji put! Naš cilj je Bosna i Hercegovina - država ravnopravnih naroda i gra?ana na cijeloj njenoj teritoriji i svakom dijelu! Bosna i Hercegovina može i treba da bude domovina svih njenih naroda i gra?ana! Do ovoga cilja možemo do?i isto kao što smo branili Bosnu i Hercegovinu, a to je da se sve bh. snage ujedine na ovom putu. Moramo biti ozbiljni i odgovorni. Sukobi i podjele nikome ne odgovaraju. Moramo o?uvati teško uspostavljeni mir. Ne smijemo praviti greške, niti nasjedati na provokacije! Posebno mi, koji nemamo alternativu i kojima je Bosna i Hercegovina jedina domovina! Neki danas pokušavaju otvoriti pitanja koja su u Bosni i Hercegovini odavno zatvorena (referendum, suverenitet i integritet) i dovesti ih u kontekst sa regionalnim problemima (Kosovo). U tome ne?e uspjeti! Mi im to ne?emo dozvoliti, kao što nismo ni 1992. godine, kada su oni bili mnogo ja?i i kada su Bosnu i Hercegovinu zaposjele trupe JNA! Dame i gospodo, Bra?o i sestre! Bez obzira na pokušaje destabilizacije, nema ozbiljnih politi?kih snaga, kako unutar, tako ni izvan BiH, koje mogu dovesti u pitanje njen teritorijalni integritet i suverenitet! Ja?aju procesi integracije zemlje, formirane su brojne državne institucije. Imamo Državnu grani?nu službu, državnu Obavještajnu službu, Upravu za indirektno oporezivanje, državnu carinsku službu, državne Oružane snage i Ministarstvo odbrane, a ako Bog da, i jedinstven policijski sistem! Znam da to još uvijek nije onakva Bosna i Hercegovina za kakvu su živote dali njeni najbolji sinovi, ali jesmo na dobrom putu. Za sve to potrebno je mnogo rada, strpljenja, umješnosti i mudrosti. Jedina realna politika jeste politika dogovaranja, a ne sukobljavanja! Nije mogu?e odjednom riješiti sve probleme. Politika postepenog rješavanja pitanja, tj. korak po korak omogu?it ?e rješavanje i preostalih problema! Uvjereni smo da imamo snage, znanja i mudrosti da ostvarimo ovaj cilj. Na to nas obavezuju kako igmanski, tako i svi bh. heroji – branioci Bosne i Hercegovine! Na putu smo da postanemo ?lanica Partnerstva za mir i NATO. Ispunjavamo uvjete za ?lanstvo u Evropskoj uniji. ?lanstvo u ovim organizacijama zna?i trajnu sigurnost i prosperitet. Uvjeren sam da u zajednici ravnopravnih evropskih naroda ima mjesta i za Bošnjake, sa našom vjerom, tradicijom i kulturom. Na kraju, još jedanput vas selamim i pozdravljam. Dogodine ?emo se, ako Bog da, ovdje okupiti u ovom i još ve?em broju da odamo po?ast našim braniocima. Uvjeren sam da ?e tada naša domovina – Bosna i Hercegovina biti još ja?a i bliže ostvarivanju postavljenih ciljeva!