2006-08-09
Predsjedavaju?i Predsjedništva BiH, Sulejman Tihi? u povodu emitiranja snimaka o navodnom u?eš?u pripadnika Petog korpusa Armije RBiH u zlo?inima po?injenim tokom akcije Oluja
DUDAKOVI? I PETI KORPUS SU ?ASNI BRANIOCI BOSNE I HERCEGOVINE Odbacujem svaku optužbu na ra?un generala Atifa Dudakovi?a i Petog korpusa Armije RBiH, koji su branili i odbranili svoju zemlju i narod od agresije i uništenja. Nije novost da Beograd pokušava izjedna?iti agresiju, masovne i sistematske zlo?ine sa pojedina?nim zlo?inima prilikom odbrane Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Me?utim, u tome sigurno ne?e uspjeti jer ih demantiraju kako stotine masovnih grobnica, tako brojne presude i dokazi Haškog tribunala.

Podržavam aktivnosti Tužilaštva na procesuiranju odgovornih za ratne zlo?ine, uklju?uju?i i one po?injene u akciji Oluja, koja je, izme?u ostalog, zna?ila i okon?anje višegodišnje blokade Biha?ke regije, te patnji i stradanja civilnog stanovništva na tom podru?ju. Izjave Vlade Srbije i Vojislava Koštunice, te predsjednika i premijera RS Dragana ?avi?a i Milorada Dodika predstavljaju direktne pritiske na tužilaštvo, sa ciljem izjedan?avanja agresora i zlikovaca sa braniocima Bosne i Hercegovine. Ukoliko su istinski opredijeljeni za procesuiranje ratnih zlo?inaca, neka to dokažu hapšenjem Radovana Karadži?a i Ratka Mladi?a jer ih oni skrivaju i finansiraju ve? 11 godina. Kada ve? pišu prijave, Koštunica, ?avi? i Dodik moraju najprije podnijeti krivi?ne prijave za stravi?ne zlo?ine koje su Vojska RS, arkanovci i drugi po?inili nad nesrpskim stanovništvom prilikom povla?enja iz Sanskog Mosta. Vlasti RS nisu do danas, 11 godina nakon okon?anja agresije na Bosnu i Hercegovinu, podnijele niti jednu krivi?nu prijavu za preko 400 do sada otkrivenih masovnih grobnica na podru?ju entiteta RS. Upravo su u toku otkopavanja masovne grobnice Put ?an?ari 10 kod Zvornika, u kojoj je do sada prona?eno preko 1000 posmrtnih ostataka žrtava genocida u Srebrenici i Podrinju. Pozivam Dodika, ?avi?a i ostale zvani?nike RS da posjete ovu grobnicu i suo?e se sa zlo?inima tvoraca RS! Odbacujem svaku optužbu na ra?un generala Atifa Dudakovi?a i Petog korpusa Armije RBiH, koji su branili i odbranili svoju zemlju i narod od agresije i uništenja. Nije novost da Beograd pokušava izjedna?iti agresiju, masovne i sistematske zlo?ine sa pojedina?nim zlo?inima prilikom odbrane Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Me?utim, u tome sigurno ne?e uspjeti jer ih demantiraju kako stotine masovnih grobnica, tako brojne presude i dokazi Haškog tribunala.