2006-08-11
Eksplozija oštetila mezar Alije Izetbegovi?a na šehidskom mezarju Kova?i
Mezar prvog predsjednika Predsjedništva BiH Alije Izetbegovi?a na šehidskom mezarju Kova?i u Sarajevu, miniran je u petak ujutro nešto poslije tri sata iza pono?i.

Mezar prvog predsjednika Predsjedništva BiH Alije Izetbegovi?a na šehidskom mezarju Kova?i u Sarajevu, miniran je u petak ujutro nešto poslije tri sata iza pono?i. Prema izjavi državnog tužioca koji vodi istragu Miroslava Markovi?a, ošte?eni su nišani od snažne detonacije i nastao krater od 70 centimetara, ali tijelo nije ošte?eno. On je rekao da se radi o aktu politi?ki motiviranom i vjerovatno teroristi?kom, ?iji su po?inioci, za sada, nepoznati. U istrazi, na rasvjetljavanju ovog slu?aja, radit ?e zajedni?ki tim pod rukovodstvom državnog tužioca u kojem su eksperti krim-policije iz SIPA-e, Kantonalnog i Federalnog MUP-a. Na mezarju, ina?e, postoji videonadzor koji je isklju?en prije 15 dana, ali se ne zna, po ?ijem nalogu. Imaju?i u vidu zna?enje prvog predsjednika Predsjedništva BiH, postoje osnovi sumnje da se radi o krivi?nom djelu s namjerom ?injenja štete BiH, i u tom smjeru bit ?e usmjerena istraga Tužilaštva u saradnji sa djelatnicima institucija za provo?enje zakona BiH, kaže se u saop?enju Tužilaštva BiH. Snažna eksplozija od ?ije detonacije su popucala stakla na okolnim ku?ama, jako je uplašila i uznemirila stanovnike koji žive u blizini mezarja Kova?i. Me?u prvima, oskrnavljeni o?ev mezar je obišao Bakir Izetbegovi?, potpredsjednik SDA, a potom ostali prijatelji i saradnici iz SDA, te drugih stranaka i organizacija. Krater koji je nastao na Izetbegovi?evom mezaru poravnat je i postavljen drveni nišan sa imenom i prezimenom te godinama ro?enja i smrti Alije Izetbegovi?a.