Arhiva 2006

R.B. Datum Naslov
1 2006-02-27 LAGUMDŽIJA SE PONAŠA DRŽAVOTVORNO, A STRANKA ZA BiH USKOSTRANA?KI
2 2006-03-02 PRES KONFERENCIJA SDA
3 2006-03-03 POVODOM DANA NEZAVISNOSTI BiH
4 2006-03-09 PRES KONFERENCIJA SDA
5 2006-03-09 Odluka o dodjeli stipendija u?enicima i studemtima u školskoj 2005./2006. godini
6 2006-03-16 PRES KONFERENCIJA SDA
7 2006-03-23 PRES KONFERENCIJA SDA
8 2006-03-23 ASOCIJACIJA MLADIH ORGANIZIRALA PREDAVANJE O TEMI: ''BOSNA I HERCEGOVINA I EVROPSKA UNIJA - TRENUTNA POZICIJA, MOGU?NOSTI I PERSPEKTIVE''
9 2006-03-30 PRES KONFERENCIJA SDA
10 2006-03-30 Saop?enje za javnost KO SDA BPK
11 2006-03-31 Rim, 31. 03. 2006. Obra?anje predsjedavaju?eg Predsjedništva BiH Sulejmana Tihi?a na Kongresu ENS-a
12 2006-04-02 Nakon inicijative predsjedavaju?eg Predsjedništva BiH Sulejmana Tihi?a o preispitivanju ustavnosti zakona o simbolima, grbu, zastavi i himni RS i FBiH, Ustavni sud donio odluku
13 2006-04-03 Nema opravdanja za poskupljenje struje
14 2006-04-04 Amandmani nisu legalizacija loših dejtonskih rješenja
15 2006-04-05 Intervju Sulejman Tihi?, predsjedavaju?i Predsjedništva BiH: Odluka Ustavnog suda nema veze s amandmanima
16 2006-04-13 PRES KONFERENCIJA SDA
17 2006-04-14 DEKLARACIJA ASOCIJACIJE ŽENA SDA
18 2006-04-14 ASOCIJACIJA ŽENA SDA ODRŽALA SVE?ANU SJEDNICU „ODLU?UJEMO ZAJEDNO“
19 2006-04-27 O ANALIZI PREDLOŽENIH AMANDMANA NA USTAV BIH IZVRŠENOJ OD STRANE LIDERA STRANKE ZA BIH HARISA SILAJDŽI?A
20 2006-04-27 Rahmetli Alija Izetbegovi? o dr. Harisu Silajdži?u
21 2006-04-27 Sjednica Predsjedništva SDA
22 2006-05-14 Sarajevo, 14. 05. 2006.
23 2006-05-14 Press konferencija
24 2006-05-15 Sarajevo, 15. 05. 2006.
25 2006-05-17 TIHI?: PUT KA EVROATLANTSKIM INTEGRACIJAMA NEMOGU? BEZ AMANDMANA NA USTAV BiH
26 2006-05-17 SDA ODBACUJE OPTUŽBE LIDERA BOSS-A MIRNESA AJANOVI?A
27 2006-05-18 SDA predala prijavu za op?e izbore
28 2006-05-23 Politi?ka (ne)zrelost Vahida Karaveli?a
29 2006-05-23 Obilježavanje 16. godišnjice SDA 26. maja u sarajevskom hotelu „Holiday Inn“
30 2006-05-25 SDA je opredjeljena za borbu protiv me?unacionalne i me?uvjerske mržnje
31 2006-05-25 Sulejman Tihi?, predsjednik SDA - Intervju za Dnevni avaz
32 2006-05-25 Predsjedništvo SDA: Stranka je za formiranje jedinstvene komisije o stradanjima svih gra?ana BiH uklju?uju?i i Sarajevo u njegovoj predratnoj teritoriji
33 2006-05-26 Govor predsjednika SDA Sulejmana Tihi?a povodom obilježavanja 16. godišnjice SDA
34 2006-05-27 Obra?anje predsjedavaju?eg Predsjedništva BiH Sulejmana Tihi?a na obilježavanju godišnjice osloba?anja Mosta Suade Dilberovi? i Olge Su?i?
35 2006-05-27 Sulejman Tihi?, predsjedavaju?i Predsjedništva BiH i predsjednik SDA - Intervju za Nezavisne novine
36 2006-05-27 Autorski tekst Sulejmana Tihi?a, predsjedavaju?eg Predsjedništva Bosne i Hercegovine u najtiražnijem francuskom dnevnom listu Le Figaro
37 2006-05-29 SDA najoštrije osu?uje svirepo ubistvo Seada Kanuri?a, povratnika u Bosansku Dubicu
38 2006-05-30 Saop?enje potpredsjednika RS, Narodne skupštine i Vlade RS te Kluba poslanika SDA u NS RS: RS kao entitet ne može raspisati referendum o otcjepljenju
39 2006-05-31 Reagiranje na istup dr. Harisa Silajdži?a, lidera Stranke za BiH u Dnevnom Avazu, 30. maja 2006. godine, u tekstu «Ko je Tihi? da sudi o mom patriotizmu»
40 2006-06-07 Obra?anje predsjedavaju?eg Predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika SDA poslovnim ljudima Katara
41 2006-06-08 Nakon najave da ?e Koštunica u RS-u razgovarati o referendumu
42 2006-06-08 Pres konferencija predsjedavaju?eg Predsjednistva Bosne i Hercegovine Sulejmana Tihi?a
43 2006-06-17 Održana sjednica Glavnog odbora SDA
44 2006-06-17 Govor Sulejmana Tihi?a, predsjednika SDA BiH na 4. redovnoj sjednici Glavnog odbora SDA o najzna?ajnijim pitanjma aktuelne politi?ke situacije u BiH
45 2006-06-17 Predsjedavaju?i Predsjedništva BiH i predsjednik SDA Sulejman Tihi? uru?io donaciju Donerskoj mreži BiH
46 2006-06-19 Razgovor sa predsjednikom SDA Sulejmanom Tihi?em
47 2006-06-21 Predsjedavaju?i Predsjedništva Bosne i Hercegovine Sulejman TIHI? posjetio op?inu Srebrenik
48 2006-06-22 Obra?anje predsjedavaju?eg Predsjedništva BiH Sulejmana Tihi?a na sjednica Upravnog odbora Vije?a za implementaciju mira povodom najava mogu?nosti donošenja odluke o zatvaran
49 2006-06-26 Sulejman Tihi?, predsjednik SDA, pojašnjava razmimoilaženja u stranci
50 2006-06-27 Predsjedništvo SDA jednoglasno usvojilo liste kandidata
51 2006-07-05 KANDIDATSKE LISTE SDA ZA OP?E IZBORE 2006. GODINE
52 2006-07-07 Naser Ori? kod predsjedavaju?eg bh. Predsjedništva Sulejmana Tihi?a
53 2006-07-07 Gdje je nestalo Halilovi?evo zalaganje za BiH bez entiteta?
54 2006-07-09 Predsjedavaju?i Predsjedništva BiH i predsjednik SDA Sulejman Tihi? priklju?io se u?esnicima protesnog pohoda "Marš smrti-Put slobode"...
55 2006-07-14 Saop?enje SDA - U povodu nepoštivanja Odluke Vije?a ministara BiH o danu žalosti
56 2006-07-14 Predsjedavaju?i Predsjedništva BiH Sulejman Tihi? uputio prigovor RAK-u
57 2006-07-14 Saop?enje SDA - Povodom ju?erašnje izjave Safeta Halilovi?a potpredsjednika S BiH
58 2006-07-17 Ukoliko Hafizovi? bude smjenjen, SDA se povla?i iz Vlade RS
59 2006-07-17 Rasimu Deli?u nadoknada u skladu sa zakonom
60 2006-07-19 Tihi? zahtijeva od Tužilaštva BiH da objavi imena
61 2006-07-20 Šta je resorni ministar (u)radio na izmjeni zakona o državljanstvu?!
62 2006-07-24 Predsjedavaju?i Predsjedništva BiH Sulejman Tihi? drugog dana posjete Velikoj Socijalisti?koj Narodnoj Libijskoj Arapskoj Džamahiriji susreo se sa premijerom vlade
63 2006-07-25 Saop?enje za javnost
64 2006-07-25 Reakcija SDA na izjave ministra Safeta Halilovi?a
65 2006-07-25 Bakir Izetbegovi? u emisiji Kontragard; TV Alfa - Pozivam S BiH da nas ne gura od sebe
66 2006-07-26 Saop?enje za javnost
67 2006-07-26 Predsjedavaju?i Predsjedništva BiH Sulejman Tihi? tre?eg dana u zvani?nioj posjeti Velikoj Socijalisti?koj Narodnoj Libijskoj Arapskoj Džamahiriji
68 2006-07-26 Predsjedavaju?i Predsjedništva BiH Sulejman Tihi? u Libiji obišao bivšu rezidenciju Al- Qhadafia i fabriku Jafara
69 2006-07-27 Predsjedništvo SDA
70 2006-08-01 Saop?enje za javnost
71 2006-08-03 GDJE SU PRAVA ŽRTAVA I NJIHOVIH PORODICA?
72 2006-08-04 Obra?anje predsjedavaju?eg Predsjedništva BiH Sulejmana Tihi?a na manifestaciji Odbrana Bosne i Hercegovine- Igman 2006.
73 2006-08-07 Podrška odluci supervizora za Br?ko
74 2006-08-09 Predsjedavaju?i Predsjedništva BiH, Sulejman Tihi? u povodu emitiranja snimaka o navodnom u?eš?u pripadnika Petog korpusa Armije RBiH u zlo?inima po?injenim tokom akcije Oluja
75 2006-08-10 Predsjedavaju?i Predsjedništva BiH odgovorio Dodiku
76 2006-08-11 Predsjedništvo SDA o skrnavljenju mezarja prvog predsjednika BiH Alije Izetbegovi?a
77 2006-08-11 Saop?enje predsjedavaju?eg Predsjedništva BiH Sulejmana Tihi?a u povodu skrnavljenja mezara prvog predsjednika Republike Bosne i Hercegovine rahmetli Alije Izetbegovi?a
78 2006-08-11 Eksplozija oštetila mezar Alije Izetbegovi?a na šehidskom mezarju Kova?i
79 2006-08-11 Reakcije nakon skrnavljenja mezara rahmetli Alije Izetbegovi?a
80 2006-08-14 Srpski nacionalisti poru?ili Tihi?u BI?EŠ LIKVIDIRAN!
81 2006-08-14 SDA s indignacijom odbacuje optužbe Sejfudina Toki?a
82 2006-08-15 Tihi? zahvalio Vije?u Kongresa bošnja?kih intelektualaca na podršci
83 2006-08-17 Na šehidskom mezarju Kova?i
84 2006-08-17 INTERVJU: SULEJMAN TIHI?, predsjednik Predsjedništva BiH i predsjednik SDA za „SLOBODNU BOSNU“
85 2006-08-23 Predsjedavaju?i bh. Predsjedništva Sulejman Tihi? u povodu u?estalih «pri?a» o referendumu u manjem bh. Entitetu
86 2006-08-24 Predsjednik SDA Sulejman Tihi? predstavio Izbornu platformu i kandidate SDA za Op?e izbore 2006. godine
87 2006-08-27 Promocija kandidata SDA Unsko-Sanskog Kantona
88 2006-08-27 Predsjedavaju?i Predsjedništva Bosne i Hercegovine Sulejman Tihi? posjetio Unsko-Sanski Kanton
89 2006-08-30 Promocija kandidata SDA u Banovi?ima
90 2006-09-01 Obra?anje predsjedavaju?eg Predsjedništva BiH Sulejmana Tihi?a na otvoranju Islamskog centra u Srebrenici
91 2006-09-05 Pozivamo S BiH da kona?no prestane manipulirati bh dijasporom
92 2006-09-07 Promotivni skup SDA u Živinicama
93 2006-09-09 Intervju - Bakir Izetbegovi?: Tihi? ?e pobijediti Silajdži?a
94 2006-09-12 Sulejman Tihi?, kandidat SDA za ?lana predsjedništva BiH: Opasna pri?a o ukidanju entiteta i referendumu
95 2006-09-15 Povodom izjava Milorada Dodika na Radio-televiziji Srbije Pozivamo Izbornu komisiju BiH da kona?no sankcionira njegove zapaljive ratnohuška?e izjave
96 2006-09-16 PREURANJENO POTPISIVATI SPORAZUM IZME?U RS-a I SRBIJE
97 2006-09-16 Povodom najave potpisivanja sporazuma o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa izme?u Srbije i Republike Srpske u Banjoj Luci 26. septembra
98 2006-09-20 SDA je u sarajevskoj Zetri u prisustvu kandidata za sve nivoe vlasti te pred oko deset hiljada gra?ana pristiglih iz cijele BiH održala centralni predizb skup
99 2006-09-21 U Zetri održan centralni predizborni skup SDA
100 2006-10-01 Ramazanska ?estitka
101 2006-10-02 Centralna izborna komisija o rezultatima izbora u BiH
102 2006-10-03 Održana sjednica Predsjedništva SDA Odgovornost za izborne rezultate bit ?e utvr?ena nakon njihove implementacije
103 2006-10-03 Predsjednik SDA Sulejman Tihi? za Dnevni avaz;
104 2006-10-03 Dr. Halid Genjac, šef Izbornog štaba SDA: Ostajemo najja?a stranka u FBiH
105 2006-10-11 Na zasjedanju Kolegija SDA i predsjednika KO i RO SDA: Jednoglasna podrška predsjedniku i rukovodstvu Stranke
106 2006-10-13 Zbog netransparentnog rada Vlade Federacije BiH poništiti odluku o gradnji hidro i termoelektrana
107 2006-10-18 Tre?a godišnjica smrti Alije Izetbegovi?a
108 2006-10-19 Sje?anje povodom 3. godišnjice smrti predsjednika Alije Izetbegovi?a
109 2006-10-20 Obilježena godišnjica smrti Alije Izetbegovi?a
110 2006-10-30 SDA uputila pismo glavnom i odgovornom uredniku „Dnevnog avaza“
111 2006-11-01 Povodom reakcije Rijaseta Islamske zajednice na izjavu Irfana Ajanovi?a u Dnevniku BHTV 1 , 31.10.2006. godine, SDA uputila Saop?enje za javnost
112 2006-11-03 SDA pismom upu?enim glavnom i odgovornom uredniku Dnevnog avaza reagirala na tekst objavljen 03. novembra u ovom listu pod naslovom Šta je Martens preporu?io vodstvu SDA
113 2006-11-13 U povodu najave SNSD o povla?enju saglasnosti NSRS za reformu policije: Sporazum ne može biti raskinut bez saglasnosti Parlamenta Federacije BiH i Parlamentarne skupštine Bosne i
114 2006-11-15 PREDSJEDNIŠTVO SDA USVOJILO PLATFORMU ZA PREGOVORE O USPOSTAVI KOALICIJA I PARTNERSKIH ODNOSA
115 2006-11-22 Na danas održanoj ?etrnaestoj redovnoj sjednici Predsjedništvo SDA opredijeljeno za koaliciju sa SBiH i partnerske odnose sa SNSD-om, PDP-om i ako je to mogu?e sa oba HDZ-a
116 2006-11-24 Predsjednik SDA ?estitao Dan državnosti Bosne i Hercegovine: Bosna i Hercegovina u avnojevskim granicama nadživjet ?e sve velikodržavne i nacionalisti?ke projekte
117 2006-11-28 Sulejman Tihi?, predsjednik SDA: Budu?i da Fahrudin Radon?i?, vlasnik Dnevnog avaza, nastavlja plasirati neistine
118 2006-12-06 SDA najoštrije osu?uje sramni ?in dodjele odlikovanja holandskom bataljonu za izdaju zašti?ene zone UN Srebrenica i Žepa
119 2006-12-09 Predsjednik SDA Sulejman Tihi? dobio ubjedljivu podršku Glavnog odbora
120 2006-12-09 Govor predsjednika SDA Sulejmana Tihi?a na Petoj redovnoj sjednici Glavnog odbora SDA
121 2006-12-14 HITNO KONSTITUIRATI KOLEGIJ ZASTUPNI?KOG DOMA I FORMIRATI KOMISIJU ZA IMENOVANJE VIJE?A MINISTARA
122 2006-12-20 Predsjedništvo SDA - Definirane primjedbe i dopune teksta sporazuma o partnerskim / koalicionim odnosima sa SBiH
123 2006-12-21 ?estitka
124 2006-12-23 Kome smeta borba protiv kriminala i korupcije i preispitivanje nezakonito ste?ene imovine i kapitala?
125 2006-12-26 NAJAVA
126 2006-12-28 Novogodišnja press konferencija - Govor predsjednika Sulejmana Tihi?a
127 2006-12-28 U povodu nastavka konstituiraju?e sjednice Skupštine Unsko–sanskog kantona od 27. decembra 2006.