Arhiva 2008

R.B. Datum Naslov
1 2008-01-08 Saop?enje za javnost
2 2008-01-10 Saop?enje za javnost
3 2008-01-11 Saop?enje za javnost
4 2008-01-16 Saop?enje za javnost
5 2008-01-17 Saop?enje za javnost
6 2008-01-18 Saop?enje za javnost - Kolegij SDA
7 2008-01-21 Saop?enje za javnost
8 2008-01-25 Saop?enje za javnost
9 2008-01-29 Saop?enje za javnost
10 2008-02-03 Saop?enje za javnost
11 2008-02-04 Saop?enje za javnost
12 2008-02-06 Saop?enje za javnost
13 2008-02-06 Saop?enje za javnost
14 2008-02-07 Saop?enje za javnost
15 2008-02-10 Saop?enje za javnost
16 2008-02-14 Saop?enje za javnost
17 2008-02-14 Saop?enje za javnost
18 2008-02-16 Saop?enje za javnost
19 2008-02-18 Saop?enje za javnost: Suverenitet i teritorijalni integritet BiH su garantovani i neupitni
20 2008-02-22 Saop?enje za javnost
21 2008-02-24 Narodna skupština RS nema ništa sa vanjskom politikom
22 2008-02-25 Spisak stipendista FONUS-a
23 2008-02-25 Saop?enje za javnost
24 2008-02-25 Srbe sa Kosova i iz kninske krajine protjerao je Slobodan Miloševi?
25 2008-02-29 PREDSJEDNIK SDA ?E UPUTITI ZAHTJEV USTAVNOM SUDU ZA PONIŠTENJE REZOLUCIJE NSRS O KOSOVU
26 2008-03-06 SDA uputila pismo Ministarstvu energije, rudarstva i industrije u kojem su zatraženi odgovori na 12 pitanja
27 2008-03-13 Kolegij Stranke demokratske akcije RADNA GRUPA SDA, SBIH, I SDP ZADUŽENA DA SA?INI PLAN IZGRADNJE ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA
28 2008-03-19 Predsjednik Asocijacije studenata Srebrenice Almir Salihovi?
29 2008-03-20 INTERVJU - Karel Voskuler, ambasador Holandije - DNEVNI AVAZ
30 2008-03-26 Saop?enje za javnost - Predsjedništvo SDA
31 2008-03-26 Saop?enje za javnost - AM SDA
32 2008-03-27 PRES KONFERENCIJA SDA
33 2008-03-27 Ibrišagi? o evropskom putu BiH na Politi?koj akademiji SDA
34 2008-03-29 SAOP?ENJE KONGRESA BOŠNJAKA SJEVERNE AMERIKE
35 2008-04-04 Saop?enje za javnost - OHR
36 2008-04-05 Zaklju?ci sa 8. redovne sjednice GO SDA
37 2008-04-05 Predložena reforma policije prejudicira budu?e ustavno ure?enje BiH i trajno legalizira RS
38 2008-04-06 Asocijacija mladih SDA (AM SDA) Cazin i Politi?ka akademija SDA su 06. 04. 2008. organizirali seminar
39 2008-04-11 Tihi? sa predstavnicima SUBNOAR
40 2008-04-11 KOLEGIJ SDA PODRŽAO RAD PREMIJERA I MINISTARA U VLADI F BIH
41 2008-04-14 Reagiranje na tekst prof. dr. Safeta Halilovi?a - "Tihi? živi u vlastitoj fikciji i iznosi neistine"
42 2008-04-15 U POVODU OBILJEŽAVANJA 16. GODIŠNJICE ARMIJE RBiH, DELEGACIJA SDA U BIHA?U I CAZINU
43 2008-04-16 GLAVNI GRAD BIH JE SARAJEVO, BEZ OBZIRA ŠTO SE TO DODIKU NE SVI?A
44 2008-04-18 Saop?enje za javnost
45 2008-04-19 Saop?enje za javnost
46 2008-04-21 Saop?enje za javnost
47 2008-04-24 REFORME I STANKA ZA BIH
48 2008-04-24 SDA OSTAJE UZ SENADA ŠEPI?A
49 2008-04-26 SDA JE BRANA MILORADU DODIKU U NJEGOVIM POKUŠAJIMA RUINIRANJA DRŽAVE
50 2008-04-29 DODIKOVIM ANTIDEJTONSKIM IZJAVAMA KONA?NO TREBA STATI U KRAJ
51 2008-04-30 GOIŠ SDA SA POVRATNICIMA U ZVORNIKU, VLASENICI, KONJEVI? POLJU, I ŠEKOVI?IMA
52 2008-05-05 INTERVJU - Sulejman Tihi?, predsjednik SDA za Oslobo?enje
53 2008-05-08 Sulejman Tihi?, predsjednik SDA za Oslobo?enje
54 2008-05-08 Sulejman Tihi?, predsjednik SDA za Oslobo?enje
55 2008-05-09 SDA ODBACUJE POLITI?KO SPLETKARENJE
56 2008-05-17 STRANKA ZA BIH - 100 % OBMANJIVANJE JAVNOSTI
57 2008-05-19 Saop?enje za javnost - GOIŠ
58 2008-06-03 Saop?enje za javnost
59 2008-06-05 Saop?enje za javnost
60 2008-06-19 Saop?enje za javnost - Predsjedništvo SDA
61 2008-06-25 Saop?enje za javnost
62 2008-07-01 Bakir Izetbegovi?, potpredsjednik SDA za „Dnevni avaz“
63 2008-07-03 Održana sjednica Glavnog operativnog izbornog štaba SDA u Biha?u
64 2008-07-07 Sulejman Tihi?, predsjednik SDA za Nezavisne novine
65 2008-07-07 Saop?enje za javnost
66 2008-07-14 Mladi AK Partije u posjeti SDA BiH
67 2008-07-15 Saop?enje za javnost
68 2008-07-16 Pismo predsjednice Svjetskog saveza dijaspore BiH
69 2008-07-16 Saop?enje za javnost
70 2008-07-17 Saop?enje za javnost - Predsjedništvo SDA
71 2008-07-22 Su?enje Karadži?u otvorit ?e pitanje opstanka njegovog djela
72 2008-07-23 Antifašizam i bošnjaštvo kao nacionalni identitet bh muslimana
73 2008-07-23 Koštunica je ?uvao Karadži?a i Mladi?a, Dodik ?uva kolja?e iz Srebrenice, Prijedora, Bratunca, Vlasenice, Višegrada, Fo?e ...
74 2008-07-24 Tihi? protiv enormnog pove?anja primanja državnih parlamentaraca
75 2008-07-25 Pismo Bakira Izetbegovi?a, predsjednika Kluba poslanika SDA, Zajedni?koj administrativnoj komisiji Parlamentarne skupštine BiH
76 2008-07-26 U povodu 27. jula – Dana ustanka protiv fašizma
77 2008-07-28 Medžlis IZ-e Rogatica dodijelio zahvalnicu Stranci demokratske akcije
78 2008-08-13 SDA bogatija za vise od hiljadu novih ?lanova
79 2008-08-21 Ambasador Irana Ahmed Fard Hossein posjetio Stranku demokratske akcije
80 2008-08-21 Odrzana sjednica Glavnog operativnog izbornog staba SDA
81 2008-08-24 BiH ne?e biti moneta za potkusurivanje nezavršenih nacionalisti?kih projekata
82 2008-08-26 Seminar za kandidate SDA
83 2008-08-27 Centralu SDA posjetila delegacija iz SDA Makedonije
84 2008-08-28 Saopcenje za javnost - Predsjednistvo SDA
85 2008-08-30 SDA poziva CIK BiH da omogu?i hrvatima iz Posavine da glasaju na lokalnim izborima
86 2008-09-01 Saop?enje za javnost
87 2008-09-01 Promocija kandidata SDA za opcinske izbore 2008. godine - Bosanski kraljevski grad Bobovac
88 2008-09-02 INTERVJU Sulejman Tihic, predsjednik SDA, za „Avaz"
89 2008-09-02 Tihi? i Ljubi? o problemima u Hercegova?ko-neretvanskom kantonu
90 2008-09-03 Mensur Peljto potpisao pristupnicu u SDA
91 2008-09-04 Poreze smanjivati, a ne pove?avati
92 2008-09-05 Predsjednik SDA Sulejman Tihic sa novim clanovima stranke
93 2008-09-07 Srbije nema pravao da se prema jednom dijelu BiH odnosi kao svojoj guberniji
94 2008-09-08 Ruska Federacija podržava Dejtonski sporazumi i Bosnu i Hercegovinu
95 2008-09-10 CIK svojom birokracijom legalizira etni?ko ?iš?enje
96 2008-09-11 Vise od stotinu clanova SBiH se u clanilo u SDA
97 2008-09-11 SDA najoštrije osu?uje napad na Fatu Orlovi?
98 2008-09-12 Derogiranje državnih institucija BiH od strane Milorada Dodika kona?no treba zaustaviti
99 2008-09-12 Tihi? sa ambasadorima Evropske Unije
100 2008-09-13 Odluka o smjeni generalnog direktora BHTR-a nije nilegalna ni legitimna
101 2008-09-14 Saop?enje za javnost
102 2008-09-17 Hapšenje zbog masovnog krivotvorenja li?nih dokumenata je samo vrh ledenog brijega
103 2008-09-18 Usvojena deklaracija o potpunom provodenju Dejtonskog sporazuma
104 2008-09-19 Izvještaj sa pres konferencije SDA
105 2008-09-20 Deveta redovna sjednica Glavnog odbora SDA
106 2008-09-21 Cilj Deklaracije nije vra?anje Ustava R BiH ve? puna implementacija Dejtonskog sporazuma
107 2008-09-24 Ko se i zašto boji potpune provedbe Dejtonskog sporazuma?
108 2008-09-28 Saopcenje za javnost
109 2008-10-06 Povodom rezultata op?inskih izbora 5. oktobra 2008. godine
110 2008-10-07 Prof.Dr.Ša?ir Filandra za Nezavisne novine
111 2008-10-07 Ambasador Šmit kod Tihi?a
112 2008-10-09 Sulejman Tihi? - intervju za Dnevni avaz
113 2008-10-13 Tihi? na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske
114 2008-10-16 Silajdži? u mraku rezultata lokalnih izbora
115 2008-10-20 SDA organizirala konferenciju za medije u povodu lokalnih izbora
116 2008-10-20 Obra?anje predsjednika SDA Sulejmana Tihi?a na press konferenciji povodom lokalnih izbora 2008. godine
117 2008-10-21 Saop?enje za javnost - Kolegij SDA
118 2008-10-24 Tihi? nikad nije blokirao ništa što je u interesu gra?ana za razliku od lidera SBIH
119 2008-10-25 Tihi? o optužbama Harisa Silajdži?a
120 2008-10-26 AM SDA - Lider evropskih procesa u BiH
121 2008-10-27 Premijer i na?elnici op?ina Srednjebosanskog kantona kod Tihi?a
122 2008-10-27 Propagandne poruke Milorada Dodika služe za prikrivanje krajnjih namjera
123 2008-10-28 Zna se ko je He?o
124 2008-10-28 Delegacija Vije?a Evrope kod Tihi?a
125 2008-11-06 Saopcenje za javnost - Predsjednistvo SDA
126 2008-11-06 Ambasadori islamskih zemalja kod Tihi?a
127 2008-11-06 Komentar dana - Tihi? u Beogradu
128 2008-11-07 Komentar Oslobo?enja
129 2008-11-08 Zajednicka izjava
130 2008-11-10 Sulejman Tihic za „Avaz" odgovara na optuzbe
131 2008-11-10 Saopcenje za javnost
132 2008-11-11 Gradani BiH umorni od sukoba, podjela i stagnacije
133 2008-11-13 Saopcenje za javnost
134 2008-11-14 Bakir Izetbegovic, potpredsjednik SDA za Dnevni avaz
135 2008-11-16 Sulejman Tihic za dnevni list Politika
136 2008-11-17 Saradnja SDA i Moderata iz Svedske
137 2008-11-19 U Briselu pocinje sjednica Vijeca za implementaciju mira
138 2008-11-19 Iskljucive politike i nacionalisticka retotika destabiliziraju Bosnu i Hercegovinu
139 2008-11-21 SDA poziva sve politicke snage na konstruktivan dijalog i konkretizaciju sporazuma iz Pruda
140 2008-11-23 SBIH nema niciju podrsku za svoj prijedlog zakona o drzavnoj imoovini
141 2008-11-24 Politicka akademija SDA o Danu drzavnosti Bosne i Hercegovine
142 2008-11-24 Besmisleno je lamentiranje SBIH pravnom drzavom i pravnim normama kao da to neko dovodi u pitanje
143 2008-11-26 Saopcenje za javnost
144 2008-11-27 Zastupnici SDA u Parlamentu s Tihicem
145 2008-11-28 Konkurs za dodjelu stipendija
146 2008-11-29 Saopcenje za javnost - Kolegij SDA
147 2008-12-01 Adil Osmanovic, potpredsjednik Republike Srpske i potpredsjednik SDA
148 2008-12-01 Sulejman Tihic - Intervju za Oslobodenje
149 2008-12-02 Kult bespogovornog vode cija se misljenja i o najbanalnijim stvarima moraju centralisticki provoditi osobina je totalitarnih stranaka poput SDP-a
150 2008-12-08 Saopcenje za javnost
151 2008-12-10 Odrekli se Hrvata u Srednjoj i Sjevernoj Bosni, Bosanskoj Posavini, Sarajevu, Tuzli, Bihacu
152 2008-12-11 Predsjednistvo SDA - Dosljedno provoditi sporazum iz Pruda
153 2008-12-11 Tematska sjednica Predsjednistva SDA o radu federalne vlade
154 2008-12-15 Sulejman Tihic za „Dnevni avaz"
155 2008-12-19 Doris Pack razgovarala sa Tihicem
156 2008-12-21 Obiljezena 18. godisnjica postojanja i rada Asocijacije mladih SDA
157 2008-12-22 Sastanak lidera HDZ BiH, SNSD i SDA
158 2008-12-24 Glavni odbor SDA jednoglasno podrzao Sporazum iz Pruda
159 2008-12-24 Moramo biti realni i prevazici pasivnu poziciju zrtve
160 2008-12-26 FOKUS - Tri vazne poruke
161 2008-12-26 Politicari podrzali Tihicevu izjavu
162 2008-12-26 Novogodisnja konferencija za medije
163 2008-12-27 OHR pozdravlja izjavu koja je okrenuta ka buducnosti
164 2008-12-28 Lazi o navodnim zamjenama teritorija i podjeli Federacije BiH