Asocijacija žena

AZSDA

Asocijacija  žena kao oblik aktivnosti članica i simpatizera, slijedi i provodi programske ciljeve Stranke demokratske akcije s ciljem jačanja i promoviranja temeljnih vrijednosti stranke u BH društvu, i to putem:

 • – organiziranja zajedničkog djelovanja žena članova Stranke demokratske akcije i simpatizera SDA na poboljšanju položaja i uloge žena u organima SDA,
 • – poticanje javnog i političkog djelovanja žena i njihovog većeg učešća u procesu donošenja strateških odluka,
 • – razvijanje svijesti i afirmacije prava žena u smislu radno pravnog i socio-ekonomskog položaja žena,
 • – poboljšanje ekonomskog standarda žena,
 • – očuvanje tradicije, kulture i zdrave porodice,
 • – stvaranje preduslova za jednakopravan položaj u kontekstu usklađivanja prirodne i kulturne pozicije žena sa njenim radnim i političkim angažmanon,
 • – edukacija žena – političko obrazovanje žena članica SDA,
 • – osiguranje ravnomjerne zastupljenosti žena u svim segmentima društva,
 • – zaštite zdravlja , poboljšanje i isticanje važnosti i značaja temeljnih vrijednosti porodice u društvu, kroz odgoj djece , zaštitu  zdravlja i prava djeteta te značaju obrazovanja djece kako za njih same tako i za BH društvo,
 • – afirmaciji žena u ukupnom društvenom poretku,
 • – zaštite žena od nasilja svake vrste (  porodici, na radnom mjestu i društvu).

Sve akcije i projekti Asocijacije žena SDA, se sprovode u cilju afirmiranja  SDA, te privlačenja simpatizera i novih članova  SDA, kao i što masovnije  i aktivnije  učešće žena u političkom, javnom i kulturnom  životu te promociji i povećanju aktivnosti  društvenog korisnog rada u lokalnoj zajednici.